RSSEkonomika

ES imasi rebalansavimo priemonių, reaguodama į JAV #Steel ir #Aluminium tarifus

ES imasi rebalansavimo priemonių, reaguodama į JAV #Steel ir #Aluminium tarifus

| Birželio 22, 2018

Europos Komisija priėmė reglamentą, kuriuo nustatomos ES grąžinimo priemonės, atsižvelgiant į JAV tarifus plieno ir aliuminio. Priemonės nedelsdamos pateiks produktų, kurių vertė € 2.8 milijardų, sąrašą ir įsigalios šiandien (birželio mėn. 22). JAV importo sąrašas, dėl kurio dabar susiduria papildoma [...]

Continue Reading

#EuropeanFiscalBoard skelbia metinę ataskaitą apie #Eurozone fiskalinės politikos kryptį

#EuropeanFiscalBoard skelbia metinę ataskaitą apie #Eurozone fiskalinės politikos kryptį

| Birželio 20, 2018

Nepriklausoma Europos mokesčių taryba (angl. EFB) paskelbė savo bendrą fiskalinės politikos orientavimą į euro zoną. Ataskaitoje daroma išvada, kad palanki ekonominė perspektyva suteikia puikią galimybę atkurti fiskalinius buferus. Ypač euro zonos valstybėms narėms, turinčioms didelį valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykį, reikia daugiau nei tiesiog kaupti biudžetą [...]

Continue Reading

Viktoras Prokopenya: "#AI" revoliucija turėtų būti švenčiama

Viktoras Prokopenya: "#AI" revoliucija turėtų būti švenčiama

| Birželio 19, 2018

Lapkričio mėnesį 1970 grupė mokslininkų prognozavo, kad per 15 metus bus sukurtos dirbtinės smegenys, kurios galėtų išmokti nuostabiu greičiu, pralenkant žmogaus sugebėjimus. Jie visuotinai sutiko, kad toks dirbtinis žvalgybos (AI) "sukeltų trečiąją pramoninę revoliuciją, sunaikintų karą ir skurdą ir sukėlė amžių mokslo augimą [...]

Continue Reading

EP nariai balsuoja dėl "#EURoadTransport" taisyklių peržiūros liepos mėn

EP nariai balsuoja dėl "#EURoadTransport" taisyklių peržiūros liepos mėn

| Birželio 18, 2018

Liepos mėn. Plenariniame posėdyje EP nariai nusprendė balsuoti dėl vairuotojų poilsio laikotarpių pasiūlymų, vairuotojų paskelbimo ir taisyklių, kaip kovoti su nelegalia kelių transporto veikla. EP nariai surengs išsamias diskusijas ir balsus dėl pasiūlymų dėl darbuotojų taisyklių komandiravimo kelių transporto sektoriuje, gerinant poilsio sąlygas [...]

Continue Reading

Pirmas žingsnis ribojant #CO2 sunkvežimių išmetimus

Pirmas žingsnis ribojant #CO2 sunkvežimių išmetimus

| Birželio 14, 2018

Sunkvežimiai išmeta daugiau nei 40% Europos kelių transporto išmetamųjų teršalų, tačiau iki šiol, kitaip nei automobiliai, jie neturėjo CO2 viršelių. Tikimasi, kad šiandien Europos Parlamentas patvirtins kovo mėn. Pasiektą susitarimą tarp trijų institucijų dėl to, kas laikoma pirmuoju ir būtinu žingsniu nustatant sunkvežimių CO2 išmetamų teršalų ribas. [...]

Continue Reading

#AntiDumpingPolicy: kaip ES kovoja su nesąžininga prekybos praktika

#AntiDumpingPolicy: kaip ES kovoja su nesąžininga prekybos praktika

| Birželio 12, 2018

ES kovoja su dempingu siekiant apsaugoti Europos darbo vietas ir firmas. © Tobias A. Müller nuotr. "Unsplash". Sužinokite, kokių priemonių ES gali imtis dėl importo dempingo kaina, kaip ji dažnai veikia ir kaip tobulinama ES antidempingo politika. Antidempingo teisės aktai yra prekybos apsaugos priemonė, kurią ES gali naudoti prieš [...]

Continue Reading

# Transporto taryba - Ministrai remia tris Komisijos iniciatyvas, skirtas švariam ir konkurencingam judumui

# Transporto taryba - Ministrai remia tris Komisijos iniciatyvas, skirtas švariam ir konkurencingam judumui

| Birželio 11, 2018

Europos transporto ministrų susitikimas Liuksemburge sutiko su trimis šios Komisijos pasiūlymais, kuriais siekiama remti mobilumo sektoriaus konkurencingumą ir tvarumą. Tai leis pradėti tarpinstitucines derybas su Europos Parlamentu ("trišalis dialogas"), siekiant greitai priimti šį dokumentą. Pasibaigus susitikimui, transporto komisarė Violeta Bulc sakė: "Mes pasiekėme [...]

Continue Reading