ES Žurnalistė korespondentas

RSS Feed

ES Reportažai korespondentas Naujausi pranešimai

„Hillingdon“ taryba gina baudas už viešuosius nepatogumus

„Hillingdon“ taryba gina baudas už viešuosius nepatogumus

Hillingdon tarybos narys Davidas Simmondsas „neužsiprašo“ už baudas.

Continue Reading

EP nariai stiprina #EUFinansiniusWatchdogs

EP nariai stiprina #EUFinansiniusWatchdogs

| Balandis 19, 2019

EP nariai patvirtino taisykles, stiprinančias ES finansinę priežiūrą, reikalingą saugesnėms finansų rinkoms, kovai su pinigų plovimu ir vartotojų apsauga. Naująjį įstatymą, kurį 521 priėmė šią savaitę, 70 prieš ir 65 susilaikius, jau susitarė su ES ministrais ir vadovavo Parlamentui Othmar Karas (PPE, AT) ir Pervenche Berès (S&D, FR), sudaro […]

Continue Reading

Geresnės darbo sąlygos visiems: balansavimas # Lankstumas ir # saugumas

Geresnės darbo sąlygos visiems: balansavimas # Lankstumas ir # saugumas

| Balandis 19, 2019

„Enrique Calvet Chambon“ Parlamentas nori, kad visi darbuotojai galėtų pasinaudoti minimaliomis darbo sąlygų, įskaitant netradicines sutartis, teisėmis. 16 balandžio mėn. EP nariai patvirtino taisykles, nustatančias naujas minimalias teises į darbo sąlygas, įskaitant bandomojo laikotarpio trukmę, darbo valandas ir ribojančias sutartis. Taisyklėse taip pat būtų reikalaujama, kad visi nauji darbuotojai, įskaitant ir […]

Continue Reading

#OLAF - Parlamentas atveria kelią veiksmingiau kovoti su sukčiavimu

#OLAF - Parlamentas atveria kelią veiksmingiau kovoti su sukčiavimu

| Balandis 19, 2019

Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė derybų poziciją dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) reformos. „Mes pasiekėme svarbų žingsnį kelyje į tvirtesnę kovos su sukčiavimu politiką ES lygmeniu“, - sakė EP narys, Inge Gräßle, Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas. „Mes pasiekėme sutarimą […]

Continue Reading

Paprastesnės ir regioniškai pritaikomos #EUFishermen taisyklės

Paprastesnės ir regioniškai pritaikomos #EUFishermen taisyklės

| Balandis 19, 2019

Po daugiau nei trejų metų darbo Europos Parlamentas priėmė naujas supaprastintas ir regioniškai pritaikomas taisykles, kaip, kur ir kada žvejai gali žvejoti. Per pastaruosius kelerius metus teisės aktai, kuriais siekiama apriboti nepageidaujamus sugavimus ir sumažinti žvejybos veiklos poveikį gamtos ištekliams ir ekosistemoms, tapo labai sudėtingu […]

Continue Reading

#BankingUnion - Parlamentas pritaria taisyklėms, kuriomis siekiama sumažinti riziką ES bankams ir apsaugoti mokesčių mokėtojus

#BankingUnion - Parlamentas pritaria taisyklėms, kuriomis siekiama sumažinti riziką ES bankams ir apsaugoti mokesčių mokėtojus

| Balandis 19, 2019

Šią savaitę Parlamentas priėmė svarbų žingsnį mažindamas bankų sistemos riziką ir įsteigdamas bankų sąjungą. Parlamento patvirtintos ir neoficialiai su valstybėmis narėmis sutartos taisyklės susijusios su riziką ribojančiais reikalavimais, kad bankai taptų atsparesni. Tai turėtų padėti paskatinti ES ekonomiką didinant skolinimo pajėgumus ir kuriant likvidesnį kapitalą […]

Continue Reading

Didžiulis viešųjų erdvių apsaugos orderio baudų padidėjimas

Didžiulis viešųjų erdvių apsaugos orderio baudų padidėjimas

Advokatas baiminasi, kad kai kurie tarybos stebėtojai „veikia kaip paskatos išduoti kuo daugiau baudų“.

Continue Reading