Susisiekti su mumis

plėtra

Sutelkus ES sanglaudos politiką siekiant maksimalaus poveikio augimui ir darbo vietų kūrimui: Į 10 kiekis reforma

Dalintis:

paskelbta

on

LOGO CE_Vertical_EN_quadriOnce the EU’s 2014-2020 budget is confirmed by the European Parliament and member states, cohesion policy will invest €325 billion in Europe’s regions and cities to deliver the EU-wide goals of growth and jobs, as well as tackling climate change and energy dependence. This will in turn leverage national and regional resources worth at least €100bn, for an overall expected investment of more than €400bn.

Sanglaudos politikos reforma užtikrins maksimalų poveikį investicijoms, pritaikytą individualiems regionų ir miestų poreikiams. Pagrindiniai reformos elementai, jei patvirtins Parlamentas ir Taryba, yra šie:

 1. Investuoti į visus ES regionus ir pritaikyti paramos lygį bei nacionalinį įnašą (bendro finansavimo normą) prie jų išsivystymo lygio:
 • Mažiau išsivysčiusi regionai (BVP < 75 % ES-27 vidurkio)
 • Pereinamojo laikotarpio regionai (BVP nuo 75 % iki 90 % ES-27 vidurkio)
 • Labiau išsivysčiusi regionai (BVP > 90 % ES-27 vidurkio)
 1. Išteklius nukreipti į pagrindinius augimo sektorius: investicijos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bus sutelktos į inovacijas ir mokslinius tyrimus, skaitmeninę darbotvarkę, paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančią ekonomiką, atsižvelgiant į regionas (mažiau išvystytas: 50%, pereinamasis laikotarpis: 60% ir labiau išvystytas: 80%).

Mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikai (energijos efektyvumas ir atsinaujinantys energijos šaltiniai) numatyti atskiri įsipareigojimai skirti ERPF išteklius (mažiau išsivysčiusiems regionams – 12%, pereinamojo laikotarpio ir labiau išsivysčiusiems regionams – 20%).

Ne mažiau kaip 23.1 % sanglaudos politikos biudžeto (ty apie 80 mlrd. EUR) bus skirta investicijoms iš Europos socialinio fondo (ESF), siekiant finansuoti mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kovoti su skurdu ir skatinti socialinę įtrauktį bei padėti žmonėms susirasti darbas. Apie 66 mlrd. EUR bus skirta prioritetinėms transeuropinėms transporto jungtims ir svarbiausiems aplinkos infrastruktūros projektams iš Sanglaudos fondo.

 1. Fixing clear, transparent, measurable aims and targets for accountability and results: Progress towards these targets will mean additional funds (“performance reserve”) are made available to programmes towards the end of the period. Aims and targets should be published for more accountability.
 1. Introducing conditions before funds can be channelled to ensure more effective investments. For example, “smart specialisation” strategies to identify particular assets, business friendly reforms, transport strategies, measures to improve public procurement systems or compliance with environmental laws are necessary preconditions.
 1. Sukurti bendrą strategiją siekiant didesnio koordinavimo ir mažesnio dubliavimosi: Bendra strateginė programa sudaro pagrindą geresniam Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ERPF, Sanglaudos fondo ir ESF, kaip trijų sanglaudos politikos fondų, taip pat kaimo plėtros ir žuvininkystės) koordinavimui. lėšos). Tai taip pat geriau susieta su kitomis ES priemonėmis, tokiomis kaip „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė.
 1. Cutting red tape and simplifying the use of EU investments: through a common set of rules for all ESI Funds as well as simpler accounting rules, more targeted reporting demands and more use of digital technology (‘e-cohesion’).
 1. Enhancing the urban dimension of the policy by earmarking a minimum amount of resources under the ERDF to be spent for integrated projects in cities – on top of other spending in urban areas.
 1. Stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir palengvinti tarpvalstybinių projektų kūrimą. Taip pat užtikrinti, kad makroregioninės strategijos, pvz., Dunojaus ir Baltijos jūros, būtų remiamos nacionalinėmis ir regioninėmis programomis. ´
 1. Ensuring that the wider economic environment does not erode the impact of EU investments. If necessary, the Commission can ask member states – under the so-called macro-economic conditionality clause – to modify programmes to support key structural reforms or, as a last resort it can suspend funds if economic recommendations are repeatedly and seriously breached.
 1. Skatinti plačiau naudoti finansines priemones, siekiant suteikti MVĮ daugiau paramos ir gauti kreditą. Paskolos, garantijos ir akcinis/rizikos kapitalas bus remiamas ES fondų lėšomis taikant bendras visiems fondams taikomas taisykles, plečiant jų taikymo sritį ir suteikiant paskatas (aukštesnes bendro finansavimo normas). Dėmesys paskoloms, o ne subsidijoms turėtų pagerinti projektų kokybę ir atgrasyti nuo priklausomybės nuo subsidijų.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai