Susisiekti su mumis

Ekonomika

Finansinis reglamentas: Europos Komisija pristato pirmąją išsamią ES reformų darbotvarkės apžvalgą

Dalintis:

paskelbta

on

komisarasJau patvirtinus daugumą finansų reformos priemonių, Europos Komisija gegužės 15 d. paskelbė pirmąją išsamią visos finansinio reguliavimo darbotvarkės apžvalgą. Šioje ekonominėje apžvalgoje nurodoma, kaip reformomis bus sukurta saugesnė ir atsakingesnė finansų sistema, nes bus padidintas finansinis stabilumas, gilinama bendroji finansinių paslaugų rinka ir gerinamas jos veiksmingumas, kartu didinant rinkos vientisumą ir pasitikėjimą. Įrodymai rodo, kad visa numatoma finansinio reguliavimo darbotvarkės nauda bus didesnė už numatomas sąnaudas, tiek atsižvelgiant į taisyklę, tiek vertinant reformas kaip visumą. Daugelis taisyklių sukuria didelę teigiamą sinergiją, pvz., tarp kapitalo reikalavimų paketo bankininkystėje ir išvestinių finansinių priemonių rinkų reformos. Finansų sistema jau keičiasi ir tobulėja. Šis pakeitimas bus tęsiamas, kai įsigalios reformos.

President José Manuel Barroso said: “The financial services industry is one of Europe’s greatest assets, and we want it to prosper so that it can lend to citizens and businesses and so help the recovery in the wider economy. But European taxpayers have forked out huge amounts to prevent a financial collapse, and they rightly ask two things in return: that the sector plays its role fairly, and that future banking crises never again become sovereign crises. This is about fairness. That is why the Commission took immediate action in 2008 to create a more responsible financial sector. Since then we have presented over 40 laws to curb bankers’ bonuses, boost the amount of cash banks hold in reserve, cast more light on hedge funds, ratings agencies, central counterparties and complex trading and improve consumer protection. We have introduced common rules to ensure that shareholders and other investors – not taxpayers – are first to pay the bill when a bank fails. We have proposed a financial transactions tax to ensure that financial operators pay their fair share into the public purse. And we have created a Banking Union – a single supervisor and a common fund, paid for by banks – for the euro area and other countries that want to join. Thanks to our proposals being adopted into law in record time, European financial markets are now safer, more transparent, and banks are managing their risks more responsibly.”

Internal Market and Services Commissioner Michel Barnier said: “The European Commission has worked tirelessly for more than four years with the European Parliament and the Council of Ministers to implement our roadmap for a fundamental overhaul of the financial sector, based largely on G20 commitments. We always tried to find solutions that reduce risks to financial stability and consumers while, at the same time, allowing the financial sector to ensure a sustainable flow of finance to the economy in order to support growth and investment. Most rules are now adopted, so it is time to do a first assessment of their overall impact, their costs and benefits, and how they interact. It shows that there are many positive synergies between rules which complement and reinforce each other. Benefits also outweigh the costs for every individual measure. Taken as a whole, this review demonstrates that we have delivered what we set out to do: the financial regulation agenda is making the financial system more stable and responsible, working for the benefit of the economy and citizens across the EU.”

Today’s package includes a Commission Communication “A reformed financial sector for Europe” accompanied by a detailed economic review explaining how the reforms reshape the financial sector and the resulting benefits. The Communication recalls the objectives that guided the Commission, presents an overview of the reforms it proposed, and takes stock of the key effects that can already be observed today.

ES finansinio reguliavimo darbotvarkė yra laipsniškas procesas. Daugelis teisinių priemonių buvo priimtos visai neseniai, o kai kurios dar neįsigaliojo. Todėl galutinis vertinimas būtų per anksti. Atitinkamai, ši ekonominė apžvalga dažniausiai yra kokybinio pobūdžio ir turėtų būti suprantama kaip ilgesnio sistemingo reformų peržiūros ir vertinimo proceso pradžia.

Today’s review notes that the reforms enable supervisors to oversee markets that had been beyond their reach and provide transparency for all market participants. They establish ambitious new standards to limit excessive risk-taking and make financial institutions more resilient. When there is risk-taking, the burden is shifted away from taxpayers to those who stand to gain financially from the risky activities. The reforms make financial markets work more effectively in the interests of consumers, small and medium-sized enterprises and the economy as a whole.

Reformos priemonėmis taip pat gilinama bendroji finansinių paslaugų rinka, visų pirma Europos priežiūros institucijų (EPI) veiksmais, kurie yra Europos finansų priežiūros sistemos (EFPS) dalis, kuri galioja nuo 2011 m.MEMO / 10 / 434). Be to, bankų sąjunga yra Europos integracijos etapas ir būtina ne tik euro zonai, bet ir visai ES.

Reklama

Apžvalgoje taip pat atsižvelgiama į reformų sąnaudas ir akivaizdu, kad perėjimo prie stabilesnės ir atsakingesnės finansinės sistemos tokių išlaidų atsiranda. Tačiau jos buvo sumažintos leidžiant ilgesnius laipsniško įvedimo ir stebėjimo laikotarpius ir pakoregavus taisykles, kad būtų sumažintos numatomos išlaidos.

fonas

2008–2012 m. iš viso 1.5 trilijono eurų valstybės pagalbos (ty daugiau nei 12 % ES BVP) buvo panaudota siekiant užkirsti kelią finansų sistemos žlugimui. Finansų krizė sukėlė gilų nuosmukį ir lėmė didelius gamybos nuostolius. Smarkiai išaugo nedarbas, o daugelis ES namų ūkių patyrė didelių pajamų ir turto praradimo. Pasitikėjimas finansų sistema buvo rimtai sukrėtęs.

Reaguodama į krizę, ES Komisija įsipareigojo iš esmės peržiūrėti finansų sektoriaus reguliavimo ir priežiūros sistemą. Remiantis rekomendacijos of a group of high-level experts, chaired by Jacques de Larosière, the Commission set out a roadmap for improving the regulation and supervision of EU financial markets and institutions, including the establishment of the European System of Financial Supervision, in its Communication “Driving European recovery” of March 2009. The subsequent Communication “Regulating financial services for sustainable growth” of June 2010 presented a package of legislative measures for the financial services sector to be brought forward by the Commission and adopted by the Council and Parliament. The measures were intended to create a safe and responsible financial sector, which is conducive to economic growth and delivers enhanced transparency, effective supervision, greater resilience and stability and enhanced consumer and investor protection.

Pripažįstant globalų finansų sistemos pobūdį, reformos buvo koordinuojamos pasauliniu mastu G20 ir Finansinio stabilumo valdybos (FSB) lygiu. Todėl didelė ES reformų darbotvarkės dalis buvo skirta G20 įsipareigojimų įgyvendinimui. Europos lygmeniu reikėjo imtis papildomų priemonių, kad būtų pašalinti instituciniai trūkumai ir sustiprinta bendroji finansinių paslaugų rinka.

Daugiau nei 40 priemonių dabar buvo pasiūlytos ir dauguma priimtų. Šiame komunikate ir jį lydinčiame tarnybų darbiniame dokumente pateikiamas atskiras ir bendras šių priemonių poveikis, įskaitant įvairių reformų sąveiką.

taip pat žr MEMO / 14 / 352

Daugiau informacijos

Communication ‘A reformed financial sector for Europe’ and ‘Economic Review of the Financial Regulation Agenda’

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_en.htm#140515

2009 m. pranešimas:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:EN:PDF

2010 m. pranešimas:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/general/com2010_en.pdf

Komunikatas dėl bankų sąjungos:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0510&from=EN

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.
Reklama

Trendai