Padarykite € 1 auką "EU Reporter Now"

RSSaplinka

#Mejorų paktas: Miestai, užimantys klimato kaitą

#Mejorų paktas: Miestai, užimantys klimato kaitą

| Vasaris 20, 2018

Ketvirtadienį Briuselyje (vasario mėn. "22") Europos merai susirinks Europos Parlamente, kad aptartų iniciatyvas kovoti su klimato kaita vietos lygiu. Šiemetinis renginys yra "Merų pakto klimatui ir energetikai pakto" 10 metinių minėjimas, Europos iniciatyva, jungianti daugiau nei 7,700 miestus Europoje ir už jos ribų [...]

Continue Reading

Atsinaujinanti energija. ES turi ekonomiškai efektyvų potencialą naudoti daugiau atsinaujinančių šaltinių

Atsinaujinanti energija. ES turi ekonomiškai efektyvų potencialą naudoti daugiau atsinaujinančių šaltinių

| Vasaris 19, 2018

Vasario mėn. Klimato kaitos ir energetikos komisaras Miguel Arias Cañete ir Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) generalinis direktorius Adnanas Aminas vasario mėn. Briuselyje pradės naują pranešimą apie atsinaujinančios energijos perspektyvas Europos Sąjungoje. Parengta Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) ataskaitoje nustatomi ekonomiškai efektyvūs atsinaujinančios energijos šaltiniai visose [...]

Continue Reading

#ClimateChange: ES miškų naudojimas anglies dvideginio išmetimui kompensuoti

#ClimateChange: ES miškų naudojimas anglies dvideginio išmetimui kompensuoti

| Vasaris 15, 2018

Miškai sudaro svarbią ES ekosistemos dalį. Miškai atlieka esminį vaidmenį palaikant mūsų ekosistemą, pavyzdžiui, užfiksuojant anglies dioksidą iš atmosferos, kuri kitaip prisidėtų prie visuotinio atšilimo. ES rengia planus kiekvienai valstybei narei kompensuoti išmetimą, kurį sukelia miškų naikinimas. Parlamentas ir [...]

Continue Reading

"EU #GreenhouseGasEmissions" pjaustymas: nacionaliniai 2030 tikslai

"EU #GreenhouseGasEmissions" pjaustymas: nacionaliniai 2030 tikslai

| Vasaris 14, 2018

Reglamente dėl pastangų pasidalijimo nustatomi nacionaliniai šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslai, siekiant padėti ES įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą. Kas yra pastangų pasidalijimas? Siekdama padėti kovoti su klimato kaita, ES vadovai 2014 spalio mėn. Patvirtino 2030 klimato ir energetikos sistemą, į kurią įtraukti privalomi tikslai sumažinti išmetamą kiekį ES [...]

Continue Reading

Komisijos ataskaitos apie pažangą, pasiektą vykdant pasaulinius įsipareigojimus #SustainableUrbanDevelopment

Komisijos ataskaitos apie pažangą, pasiektą vykdant pasaulinius įsipareigojimus #SustainableUrbanDevelopment

Pasaulio miesto forume Malaizijoje vasario mėn. 9 metu Komisija įvertino tai, kas buvo pasiekta pagal tris ES ir jos partnerių pasiūlymus, kuriuos 15 prieš mėnesį pateikė. Buvo padaryta didelė pažanga pagal tris įsipareigojimus, nes jie buvo pristatyti JT Habitat III konferencijoje spalio 2016, [...]

Continue Reading

#Climate: EP nariai priima įstatymą, kad sumažintų #CO2 emisijas ir finansuos

#Climate: EP nariai priima įstatymą, kad sumažintų #CO2 emisijas ir finansuos

Parlamentas antradienį (vasario mėn. "2") priėmė įstatymą, kuriuo siekiama sustiprinti CO6 išmetamų teršalų išmetimą pramonės sektoriuje, kad būtų pradėta įgyvendinti Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos. Naujasis įstatymas, kuris jau buvo neoficialiai suderintas su ES ministrais, paspartins ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą (angl. ETS) "anglies dioksido rinką", [...]

Continue Reading

Europos Parlamentas persvarstė ES leidimų išdavimo tvarką dėl pesticidų

Europos Parlamentas persvarstė ES leidimų išdavimo tvarką dėl pesticidų

Atsižvelgdamas į sprendimą pratęsti glifosato patvirtinimą dešimt metų, šiandien EP nariai (vasario mėn. 6) balsavo už specialiojo parlamento komiteto, skirto peržiūrėti Europos Sąjungos leidimų išdavimo tvarką dėl pesticidų, įsteigimą. Specialiojo komiteto įgaliojimų projekte numatoma, kad pagrindinis jo tikslas - įvertinti [...]

Continue Reading