Susisiekti su mumis

Biurokratija

„REFIT – tinkamas augimui“: Komisija imasi ambicingų veiksmų, kad ES teisė būtų „lengvesnė“

Dalintis:

paskelbta

on

1379593064-regulation3Whereas regulation at EU level is essential in many areas, it is often accused of stifling businesses, especially the smallest ones, or of interfering too much in citizens’ daily lives. 74% of Europeans believe that the EU generates too much red tape. In response to this concern, the Commission has made a concerted effort over the past few years to streamline legislation and reduce regulatory burdens. In his 2013 State of the Union address on 11 September, President Barroso stressed the importance of smart regulation and declared that the European Union needs to be “big on big things and smaller on small things”.

Spalio 2 d. Komisija žengė dar vieną svarbų žingsnį siekdama užtikrinti, kad ES teisės aktai atitiktų paskirtį. Komunikate Komisija konkrečiai išdėsto politikos sritis pagal politikos sritis, kuriose ji imsis tolesnių veiksmų siekdama supaprastinti arba panaikinti ES teisės aktus, palengvinti įmonėms tenkančią naštą ir palengvinti įgyvendinimą. Tai yra visų ES teisės aktų patikrinimo rezultatas. Šiandien Komisija taip pat paskelbė apie ketinimą paskelbti rezultatų suvestinę, kad būtų galima stebėti pažangą Europos ir nacionalinėje srityje. Šis pratimas yra esmė Commission’s Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT).

President Barroso said: “Europe is there to help find solutions to the big challenges we are collectively facing. However, to be effective, we need to make sure we concentrate on the right priorities and have the right dose of regulation. Not everything that is good is good at European level. Let’s think twice whether, when and where we need to act at European level. The President continued: “With REFIT, the Commission has undertaken the most comprehensive exercise to date to make EU law lighter and simpler. Our resolute application of the principles of subsidiarity and proportionality will not put into question the important benefits for citizens and business of EU regulation, particularly the rules underpinning the Single Market. Today’s REFIT package provides a pragmatic outlook for the future of regulation in Europe just a few months ahead of the European elections in May 2014.”

In today’s REFIT – Communication on the results and next steps on regulatory fitness and performance, the Commission:

  1. Gives an overview of what has been achieved in recent years to keep EU laws fit for purpose by simplifying and reducing costs. During the past 10 years the Commission has initiated major policy reforms. These include proposals for the reduction of the cost of broadband deployment, the Water Framework Directive, the Schengen Visa Code Initiative, the Consumer Rights Directive, the Services Directive, the Unitary Patent Regulation and the Union Customs Code. Since 2005, the Commission approved 660 initiatives aimed at simplification, codification or recasting. More than 5.590 legal acts have been repealed. The Top Ten consultation of SMEs on the most burdensome EU laws has fed-in the priorities of business into the Commission’s regulatory fitness agenda. Concrete improvements are being introduced for SMEs for example: the requirements for recording equipment (tachograph) in road transport are being simplified and fees for SMEs under REACH have been reduced by between 35-95%; a standard VAT declaration will be proposed still in October. Between 2007 and 2012, a decrease of 26% of administrative burden for businesses has been achieved, equivalent to savings of EUR 32.3 billion per year with a further EUR 5 billion still pending adoption by the co-legislator. The Commission itself has gone beyond the target by tabling proposals with a burden reduction potential close to EUR 41 billion (33%). Unfortunately, some of this potential, estimated at more than EUR 3 billion, was lost in the legislative process as the Commission proposals were amended. Promoting e-invoicing in the VAT area as well as exemptions or special regimes for SMEs in the areas of accounting, electronic waste and intra-EU trade statistics were among the main achievements of the programme. And above all, the way in which the Commission prepares regulation has changed significantly: Impact assessments, stakeholder consultations (including with social partners) and ex-post evaluations are systematically applied across the Commission and will be strengthened further.
  2. Pateikiamos svarbios supaprastinimo ir naštos mažinimo teisėkūros iniciatyvos, kurias turi priimti vienas iš teisės aktų leidėjų, pavyzdžiui, gyvūnų sveikatos, vartojimo prekių saugos ir rinkos priežiūros, viešųjų pirkimų, bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės, klinikinių vaistų tyrimų ir kelionių paketų srityse. .
  1. Išvardijamos tolimesnių veiksmų sritys 2013–14 m. siekiant supaprastinti galiojančius teisės aktus, keičiant ir konsoliduojant galiojančius ES teisės aktus (pvz., darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, verslo statistikos, įmonių teisės, standartinės PVM deklaracijos įvedimo, zootechninių priemonių srityse). ir prekybos taisyklės); ir laikantis vertinimo rekomendacijų: pagrindinis atrankos rezultatas buvo sričių, kurias reikia įvertinti, siekiant geriau nustatyti reguliavimo naštos mažinimą, siekiant mažiausiomis sąnaudomis pasiekti ES politikos tikslus ir geriausiai pasiekti ES reguliavimo naudą, nustatymas. Iki 2014 m. pabaigos Komisija, siekdama sumažinti reguliavimo naštą, bus atlikusi arba pradėjusi 47 vertinimus, tinkamumo patikras ar kitas ataskaitas. Ypatingos pastangos dedamos aplinkos, įmonių ir pramonės bei užimtumo srityse. Tai apima naujus tinkamumo patikrinimus chemikalų srityse, kurioms netaikomas REACH, NATURA 2000, motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimas, atliekos ir bendrieji maisto teisės aktai. Vertinimai, daugiausia dėmesio skiriant teisės aktų tinkamumui, buvo suplanuoti atsižvelgiant į darbuotojų sveikatą ir saugą, Laikinųjų darbuotojų direktyvą, aplinkos triukšmo vertinimą ir valdymą, teisės gynimo priemones viešųjų pirkimų srityje ir akcizo mokesčius. Komisija taip pat pradeda planuoti naujo ES finansinių paslaugų sektoriaus reguliavimo nuoseklumo vertinimą.
  2. Nurodomos sritys, kuriose Komisija ketina atsiimti laukiančius pasiūlymus ir panaikinti galiojančius ES teisės aktus. Apskritai, galima išskirti šiuos atvejus: 1) sritys, kuriose Komisija ir toliau dirba vertindama problemas, bet kur Komisija nusprendė neteikti pasiūlymų: Tai apima kirpėjų darbuotojų saugos ir sveikatos srities teisės aktus, kurie yra svarstomi. vykstantys vertinimai, raumenų skeleto sutrikimai ir ekrano rodymai bei aplinkos tabako dūmai. 2) teisės aktai, kurių nebereikia atsižvelgiant į pokyčius ir kuriuos Komisija planuoja siūlyti panaikinti. Numatyta 10 pasiūlymų dėl teisės aktų panaikinimo, pavyzdžiui, teisės aktai dėl ekologiškų ir energiją taupančių kelių transporto priemonių skatinimo, žalios naftos ir naftos produktų tiekimo, pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, plieno statistikos. 3) pasiūlymai, kurie strigo taikant bendro sprendimo procedūrą ir kurių pažangos tikimybė yra nedidelė. Todėl Komisija svarstys galimybę atsiimti šioje kategorijoje nurodytus pasiūlymus, įskaitant dirvožemio direktyvą ir direktyvą, kuria supaprastinami prievolės mokėti PVM, pasiūlymą dėl Europos privačios bendrovės statuto, reglamentą dėl plieno statistikos ir veidrodžių modernizavimo sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse.
  3. Nurodomi nauji horizontalūs veiksmai, kuriais siekiama, kad ES teisė atitiktų paskirtį. Pavyzdžiui, Komisija nustatytų administracinius įsipareigojimus, kylančius iš ES teisės ir jos įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu, ir reguliariai juos peržiūrėtų, kad nustatytų mažinimo galimybes. Valstybėms narėms bus sudarytos palankesnės sąlygos keistis gerąja patirtimi, kad ES teisės aktų įgyvendinimas nacionaliniu lygiu būtų kuo lengvesnis. Komisija taip pat imsis specialių veiksmų, kad palengvintų naujų įsipareigojimų įgyvendinimą, ypač tose srityse, kurios kelia ypatingą susirūpinimą MVĮ. Komisija savo metinėje darbo programoje taip pat nurodys visas REFIT teisėkūros iniciatyvas, įskaitant atšaukimus, panaikinimus ir konsolidavimą. Įmonės, įskaitant MVĮ, ir visos kitos suinteresuotosios šalys galės pasiūlyti sritis, kuriose, jų manymu, būtų galima atlikti tinkamumo patikrinimus.
  4. Kasmet skelbiama REFIT rezultatų suvestinė, skirta stebėti pažangą Europos ir nacionaliniu lygmeniu ir palengvinti dialogą dėl reguliavimo tinkamumo su piliečiais, valstybėmis narėmis, verslu ir plačiąja pilietine visuomene.

Tolesni žingsniai

Kad būtų sėkmingai įgyvendintas įsipareigojimas dėl pažangaus reguliavimo, Europos Parlamentas ir Taryba turi parodyti panašų ambicijų lygį, kad pasiūlytos reguliavimo naštos supaprastinimo ir mažinimo priemonės būtų priimtos greitai. Komisija dės visas pastangas kartu su kitomis institucijomis, kad tai užtikrintų. Ji taip pat toliau glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, siekdama rinkti nuomones ir pasiūlymus dėl reguliavimo tinkamumo, kuriuos būtų galima spręsti pagal REFIT programą, ir toliau didinti jos veiksmingumą.

Fonas:

Reklama

On 11 September in his State of the Union address, President Barroso said the following: “I value subsidiarity highly. For me, subsidiarity is not a technical concept. It is a fundamental democratic principle. An ever closer union among the citizens of Europe demands that decisions are taken as openly as possible and as closely to the people as possible. Not everything needs a solution at European level. Europe must focus on where it can add most value. Where this is not the case, it should not meddle. The EU needs to be big on big things and smaller on smaller things – something we may occasionally have neglected in the past. The EU needs to show it has the capacity to set both positive and negative priorities. As all governments, we need to take extra care of the quality and quantity of our regulation knowing that, as Montesquieu said, ‘les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires’.[‘Useless laws weaken the necessary ones’.] But there are areas of major importance where Europe must have more integration, more unity. Where only a strong Europe can deliver results.”

Reguliavimas ES lygmeniu sukuria pridėtinę vertę tokiose srityse kaip konkurencija, prekyba ir vidaus rinka, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos, kurios atvertų galimybes verslui ir vartotojams. Taip pat saugoma piliečių sveikata, saugumas ir teisės. ES teisės aktai sukuria bendrą sistemą, pakeičiant arba suderinant dvidešimt aštuonis skirtingus nacionalinius įstatymus. Tai leidžia ES valstybėms narėms dirbti kartu sprendžiant problemas, kurios nepaiso nacionalinių sienų.

Smart regulation is a continuous process, not a one off operation. Ensuring that EU legislation is ‘fit for purpose’ is essential for putting Europe back on track towards more growth and jobs. Therefore, the Commission initiated a Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) in December 2012. REFIT is the expression of the Commission’s commitment to a simple, clear, stable and predictable regulatory framework for businesses, workers and citizens. It will benefit citizens and businesses alike, provided that also the other institutions and Member States show a similar level of ambition.

Daugiau informacijos, spauskite čia.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai