Susisiekti su mumis

ES teisė

2012 atlikimas valstybėms narėms taikyti ES teisę

Dalintis:

paskelbta

on

120416_2_homeTeisingas ES teisės taikymas yra kertinis ES sutarčių akmuo ir Komisijos reguliavimo tinkamumo programos (REFIT) pagrindas. 30-oji metinė ES teisės taikymo stebėsenos ataskaita parodo, kaip valstybės narės taiko ES teisę. 2012 m. pabaigoje buvo nustatyta mažiau pažeidimų nei ankstesniais metais. Padaugėjo bylų, susijusių su problemų sprendimo mechanizmais, tokiais kaip EU Pilot. Tai atspindi Europos Komisijos pasiryžimą bendradarbiauti su valstybėmis narėmis sprendžiant problemas ir gerinant atitiktį.

2012 m. pabaigoje pradėtų pažeidimų procedūrų skaičius vėl sumažėjo – 25 proc., palyginti su praėjusiais metais. Tai iš dalies susiję su dažnesniu EU Pilot naudojimu1 ir kiti problemų sprendimo mechanizmai (pvz., SOLVIT2), kuriais siekiama išspręsti problemas ir skatinti atitiktį:

Aplinka, transportas, mokesčiai ir vidaus rinka bei paslaugos buvo keturios labiausiai pažeidimų sritys, kurios kartu sudaro daugiau nei 60 % visų atvejų.

Daugiausia pažeidimo procedūrų pradėta prieš Italiją (99), Belgiją (92) ir Ispaniją (91). Panašiai kaip ir 2011 m., geriausiai pasirodė Latvija – tik 20 atvejų, Lietuva ir Estija (atitinkamai 22 ir 24 procedūros). ES-27 reitingas yra toks:

Pavėluotas direktyvų perkėlimas į nacionalinę teisę: mažiau atvejų, daugiau pasiūlymų dėl baudų

Ankstesnėse metinėse ataskaitose buvo nurodyta, kad valstybės narės pavėlavo direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę. Prasti praėjusių metų rezultatai gerokai pagerėjo. Iki 2012 m. pabaigos dėl pavėluoto perkėlimo į nacionalinę teisę buvo nustatyta 45 % mažiau pažeidimų nei prieš 12 mėnesių. Per praėjusius metus dauguma pavėluoto perkėlimo į nacionalinę teisę pažeidimų buvo pradėtos prieš Italiją (36), Portugaliją (34) ir Vengriją (26), o Estijos (5), Nyderlandų ir Švedijos (po 6) rezultatai šiuo atžvilgiu buvo geriausi.

Siekdama atgrasyti nuo pavėluoto perkėlimo į nacionalinę teisę, Komisija ir toliau visapusiškai pasinaudojo Lisabonos sutartimi nustatyta sankcijų sistema. Ji perdavė 35 bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (toliau – Teismas) su prašymu skirti pinigines nuobaudas (Lenkijai (10), Slovėnijai (5), Nyderlandams, Suomijai (po 4), Kiprui, Belgijai ( po 3), Vokietija, Bulgarija, Slovakija, Liuksemburgas, Portugalija ir Vengrija (po 1)). 9 m. Komisija priėmė tik 2011 tokius sprendimus dėl perdavimo.

Reklama

Skundai: gyvybiškai svarbūs visuomenės atsiliepimai

3141 m. buvo užregistruotas 2012 skundas, todėl piliečiai, įmonės ir suinteresuotosios šalys suteikė Komisijai svarbų indėlį, stebint, kaip tinkamai taikomos ES taisyklės. Piliečiai dažniausiai skundėsi dėl aplinkos, teisingumo ir vidaus rinkos bei paslaugų (atitinkamai 588, 491 ir 462 skundai) ir dėl Italijos (438), Ispanijos (306) ir Prancūzijos (242).

Pažeidimų profiliai: valstybės narės ir ES politika

Ataskaitos prieduose nagrinėjami kiekvienos valstybės narės rezultatai ir rezultatai konkrečiose politikos srityse. Juose pateikiami iliustratyvūs atvejai ir pabrėžiami pagrindiniai teisės taikymo klausimai.

Nuo spalio 23 d. bus pateikta visa metinė ataskaita rasti čia.

fonas

Atsižvelgdama į Europos Parlamento prašymą, Komisija kasmet nuo 1984 m. pateikia metinę ataskaitą apie Bendrijos teisės taikymo stebėseną praėjusiais metais.

Europos Parlamentas kiekvienais metais priima pranešimą apie Komisijos ataskaitą, paaiškindamas savo poziciją pagrindiniais klausimais.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai