Susisiekti su mumis

EU

Struktūriniai ir investiciniai fondai: Komisija sustiprina partnerių vaidmenį planuojant ir išleidžiant išlaidas

Dalintis:

paskelbta

on

euelectionsBendras standartų rinkinys, skirtas gerinti konsultacijas, dalyvavimą ir dialogą su partneriais, tokiais kaip regioninės, vietos, miesto ir kitos valdžios institucijos, profesinės sąjungos, darbdaviai, nevyriausybinės organizacijos ir institucijos, atsakingos už socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą. Europos Komisija šiandien priėmė Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) lėšomis finansuojamų projektų planavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą.

Šie fondai apima Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), Europos socialinį fondą (ESF), Sanglaudos fondą (SF), Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (EJRŽF).

Šis Europos elgesio kodeksas dėl partnerystės principo reikalauja, kad valstybės narės sustiprintų bendradarbiavimą tarp savo institucijų, atsakingų už ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšų panaudojimą, ir projektų partnerių, kad būtų lengviau keistis informacija, patirtimi, rezultatais ir gerąja patirtimi 2014 m. 20 programavimo laikotarpiu ir taip padėti užtikrinti, kad šie pinigai būtų išleisti efektyviai.

“We want to ensure that member states work in constructive partnerships with representative stakeholders in the planning and implementation of programmes using European Structural and Investment Funds so as to maximise the impact of this money,” said Commissioner Andor.

Elgesio kodekse, kuris yra teisiškai įpareigojantis Komisijos reglamentas, nustatyti tikslai ir kriterijai, užtikrinantys, kad valstybės narės įgyvendintų partnerystės principą. Tai reiškia, kad valstybės narės privalo:

  • Užtikrinti skaidrumą atrenkant partnerius, atstovaujančius regionų, vietos ir kitoms valdžios institucijoms, socialiniams ir ekonominiams partneriams bei pilietinei visuomenei atstovaujančioms įstaigoms, paskirtiems visateisiais nariais į programų stebėsenos komitetus.
  • Suteikite partneriams pakankamai informacijos ir pakankamai laiko, nes tai būtina tinkamo konsultacijų proceso sąlyga.
  • Užtikrinti, kad partneriai būtų veiksmingai įtraukti į visus proceso etapus, ty nuo visų programų rengimo ir įgyvendinimo, įskaitant stebėseną ir vertinimą.
  • Remti partnerių gebėjimų ugdymą siekiant tobulinti jų kompetencijas ir įgūdžius, atsižvelgiant į jų aktyvų dalyvavimą procese, ir;
  • sukurti abipusio mokymosi ir keitimosi gerąja patirtimi bei naujoviškais metodais platformas.

Reglamente nustatyti principai, kuriuos turi taikyti valstybės narės, tačiau valstybėms narėms paliekama daug lankstumo, kad jos galėtų organizuoti tikslias praktines detales, susijusias su atitinkamų partnerių įtraukimu į skirtingus programavimo etapus.

fonas

Reklama

Partnerystė, vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos fondų valdymo principų, apima glaudų valstybių narių nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą bei su privačiu sektoriumi ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Iki šiol, nepaisant to, kad tai buvo neatskiriama sanglaudos politikos dalis, suinteresuotųjų šalių atsiliepimai rodo, kad jos įgyvendinimas įvairiose valstybėse narėse labai skyrėsi, daugiausia priklausantis nuo to, ar valstybės narės institucinė ir politinė kultūra jau buvo palanki konsultacijoms, dalyvavimui ir dialogui su atitinkamoms suinteresuotosioms šalims.

The new rules, in the form of a legally binding and directly applicable Commission Regulation (a so-called ‘Delegated Act’), therefore strengthen the partnership requirement in Article 5 of the Common Provisions Regulation for the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF), the Cohesion Fund (CF), the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period 2014-2020.

Daugiau informacijos

László Andor svetainėje

Sekite László Andor Twitter

Prenumeruokite nemokamą Europos Komisijos naujienlaiškį el. paštu apie užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai