Susisiekti su mumis

Konkurencija

Konkurencingumo Taryba: 20-21 vasaris 2014

Dalintis:

paskelbta

on

550Pirmoji Konkurencingumo taryba pagal Graikijos pirmininkavimo ES pirmininkavimą įvyks Briuselyje 20 m. Vasario 21–2014 d.

Vasario 20 d. Pramonės, vidaus rinkos tarybai pirmininkaus plėtros, konkurencingumo, infrastruktūros, transporto ir tinklų ministras Kostas Hatzidakis. Europos Komisijai atstovaus viceprezidentas Antonio Tajani, pramonės ir verslumo komisaras; Konkurencijos komisaras Joaquínas Almunia; Komisijos narys Michelis Barnier, atsakingas už vidaus rinką ir paslaugas ir komisaras Tonio Borg, atsakingas už sveikatą.

Vasario 21 d. Švietimo ir mokslo ministerijos generalinis sekretorius mokslinių tyrimų ir technologijos klausimais Christos Vasilakos pirmininkaus tyrimų ir kosmoso punktų tarybai. Europos Komisijai atstovaus viceprezidentas Antonio Tajani ir už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Máire'as Geogheganas-Quinnas.

Ketvirtadienis, vasario 20 d

PRAMONĖ

Pramonės konkurencingumas

Vasario 20 d. Konkurencingumo taryba pradės politines diskusijas dėl ES pramonės konkurencingumo rengiantis 2014 m. Kovo mėn. Europos Vadovų Tarybai dėl pramonės konkurencingumo. Pastarasis suteiks unikalią galimybę sustiprinti Europos pramonės konkurencingumą, mobilizuodamas veikėjus, kad jie įgyvendintų konkrečias ekonominės priemonės pramonės pokyčiams įgyvendinti. Norint palengvinti pramonės politikos ir struktūrinių reformų įgyvendinimą tiek ES, tiek nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, reikalinga aukšto lygio politinė parama.

Reklama

Vice President Tajani will present four recently adopted Commission Communications. Firstly, he will describe the Communication ‘For a European industrial renaissance’ (IP / 14 / 42 ir MEMO / 14 / 37) in which the Commission has set out its key priorities for industrial policy, providing an overview of actions already undertaken, and put forward a limited number of new actions to speed up the attainment of its overarching objective: raising the contribution of industry to GDP to as much as 20% by 2020. Secondly, he will highlight the main conclusions of the Communication ‘A vision for the internal market for industrial products’: internal market legislation for products is not only a key factor for the competitiveness of European industry but also for consumer and environmental protection.

However, it also emphasizes that efforts to strengthen enforcement mechanisms need to be stepped up. Thirdly, he will discuss industry challenges linked to the high prices of energy as underlined in the Communication on ‘Energy prices and costs in Europe’. Finally, Vice President Tajani will present ‘A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030’, which represents a new step on the EU’s path to achieve by 2050 a competitive, low carbon economy. In order to ensure the environmental integrity of our energy and climate policy – while maintaining in Europe a vivid and flourishing industry along the entire industrial value chain – the Commission proposed to maintain its measures against carbon leakage.

Norėdami gauti daugiau informacijos, paspauskite čia, čia, čia ir čia.

9-asis Viduržemio jūros šalių sąjungos ministrų susitikimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių bendradarbiavimo pramonės klausimais (Briuselis, 19 m. Vasario 2014 d.)

Viceprezidentas Tajani informuos ministrus apie 9-ojo Viduržemio jūros šalių sąjungos ministrų susitikimo dėl pramonės bendradarbiavimo, kuris įvyks Konkurencingumo tarybos posėdžio išvakarėse, rezultatus. Jis pirmininkaus susitikimui su Jordanijos Karalystės pramonės ir prekybos ministru Hatem Hafez Al-Halawani Al-Tamimi. Tikimasi, kad dalyvaus ne tik 44 Viduržemio jūros šalių sąjungos partneriai, bet ir tarptautinės bei nacionalinės profesinės asociacijos. Tikimasi, kad ministrai priims deklaraciją dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių bendradarbiavimo pramonėje ir su ja susijusios 2014–2015 m. Darbo programos (MEMO / 14 / 115).

Daugiau informacijos

Europos turizmo kokybės principai ir Europos pakrančių ir jūrų turizmo strategija

Jų priėmimo dieną viceprezidentas Tajani informuos Tarybą apie dvi svarbias Komisijos iniciatyvas, skirtas stiprinti Europos turizmo konkurencingumą: pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos turizmo kokybės principų ir komunikatą dėl Europos pakrančių ir jūrų turizmo strategijos. . Rekomenduojami principai suteiks daug privalumų turizmo pramonei, valstybėms narėms ir piliečiams. Naujoji pakrančių ir jūrų turizmo strategija yra reikšmingas žingsnis stiprinant Europos, kaip pirmaujančios pasaulio turizmo paskirties, poziciją, sprendžiant tokius aspektus kaip duomenų rinkimo spragos, didelis sezoniškumas, produktų ir turizmo paslaugų įvairinimas, naujovės, ryšys ir salų prieinamumas pakrančių zonos, įgūdžių ugdymas ir jūrų aplinkos apsauga.

Daugiau informacijos

Hibridinė maistingumo ženklinimo sistema

The launch in June 2013 of a voluntary colour coded labelling recommendation in the UK triggered vivid reactions from various EU economic operators. Italy requested discussion of this point during the Competiveness Council – as it already did last year in the Agriculture and Health Council – to inform Ministers about the alleged discriminatory and negative effect of the “traffic light” nutrition labelling system recommended in the UK, and to call on the Commission to thoroughly assess the conformity of the system with the EU law and its impact on the internal market.

KONKURSAS

Valstybės pagalbos modernizavimo atnaujinimas

2012 m. Gegužės mėn. Europos Komisija pradėjo valstybės pagalbos modernizavimą (SAM) (IP / 12 / 458), ambicingą valstybės pagalbos politikos reformų paketą, turintį tris tikslus: palengvinti gerai suplanuotą pagalbą, skirtą rinkos nepakankamumui, ir siekti bendro Europos intereso tikslų; sutelkti vykdymą tiems atvejams, kurie daro didžiausią poveikį vidaus rinkai; supaprastinti taisykles ir priimti greitesnius sprendimus.

Dabar SAM diegimas yra gerokai pažengęs. Praėjusiais metais Taryba priėmė naują procedūrinį reglamentą, kuris pagerina valstybės pagalbos kontrolės veiksmingumą ir efektyvumą, ir patikslintą Įgalinamąjį reglamentą, kuriame nustatomos naujos pagalbos kategorijos, apie kurias Komisija gali nuspręsti netaikyti pareigos iš anksto pranešti.

The Commission has already adopted a number of revised rules, including the new Regional Aid Guidelines, to support the development of disadvantaged regions in Europe between 2014 and 2020, the new ‘De minimis’ regulation, which exempts aid amounts of up to €200 000 per undertaking over a three year period and now also includes companies in financial difficulty, the new Risk Finance guidelines, allowing member states to facilitate access to finance by SMEs and companies with a medium capitalization (so-called midcaps) and, very recently, the new guidelines for the aviation sector.

Komisija taip pat neseniai konsultavosi dėl kelių taisyklių projektų, kurie turėtų būti priimti per ateinančias savaites, įskaitant naują ir išplėstą Bendrosios bendrosios išimties reglamentą, naują valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms sistemą ir naujas gaires pagalba energetikos ir aplinkos srityse.

Pirmininko pavaduotoja Almunia pristatys Tarybai SAM iniciatyvos padėtį ir aptars, kaip užtikrinti veiksmingą naujų taisyklių įgyvendinimą.

Daugiau informacijos apie valstybės pagalbos modernizavimą yra rasti čia.

VIDAUS RINKA

Indėlis į Europos semestrą ir būsimus Europos Vadovų Tarybos susitikimus

Konkurencingumo taryba surengs politines diskusijas prieš diskusijas dėl Europos semestro būsimoje 20 m. Kovo 21–2014 d. Pavasario Europos Vadovų Taryboje. Diskusijos bus pagrįstos 2014 m. Metine augimo apžvalga ir paskelbta metine bendrosios rinkos integracijos ataskaita. 13 m. lapkričio 2013 d. (IP / 13 / 1064).

Diskusijose daugiausia dėmesio bus skiriama metiniame augimo tyrime nustatytiems prioritetams, siekiant skatinti augimą ir konkurencingumą, visų pirma gerinant produktų ir paslaugų rinkų veikimą ir lankstumą. Tai apima metinėje bendrosios rinkos integracijos ataskaitoje nurodytas priemones, tokias kaip Paslaugų direktyvos įgyvendinimas, įskaitant profesines paslaugas.

Komisijos narys Barnier kvies valstybes nares tęsti konkurencingumo reformas, kurios padėtų vykstančiam atsigavimui. Tai taip pat reikalinga norint išspręsti didžiausią problemą, su kuria vis dar susiduria Europa: nedarbas, ypač jaunimo nedarbas. Komisijos narys Barnier taip pat pateiks pasiūlymų, kaip kartu su valstybėmis narėmis užtikrinti gerai veikiančias paslaugų rinkas, įskaitant ambicingesnį Paslaugų direktyvos įgyvendinimą.

Daugiau informacijos

Elektroninis sąskaitų faktūrų išrašymas vykdant viešuosius pirkimus

24 m. Sausio 2014 d. Europos Parlamentas ir Taryba trišaliame susitikime pasiekė susitarimą dėl direktyvos dėl elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo viešuosiuose pirkimuose projekto (MEMO / 14 / 59).

E-invoicing is an important step towards paperless public administration (e-government) in Europe – one of the priorities of the Digital Agenda – and offers the potential for significant economic as well as environmental benefits. The Commission estimates that the adoption of e-invoicing in public procurement across the EU could generate savings of up to €2.3 billion.

Tikimasi, kad Taryba atsižvelgs į naujausius įvykius ir pateiks bendrąsias politikos pastabas (oficialus balsavimas įvyks, kai Parlamentas balsuos plenariniame posėdyje, numatomas kovo / balandžio mėn.).

Daugiau informacijos

Europos fondo statutas

8 m. Vasario 2012 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos fondo statuto, kad fondams būtų lengviau remti viešosios naudos reikalus visoje ES (IP / 12 / 112).

The aim of the proposal is to create a single European legal form – the ‘European Foundation’ (FE) – which would be fundamentally the same in all member states. It would exist in parallel with domestic foundation forms. Acquiring the status of a European Foundation would be subject to a number of requirements (e.g. public benefit purpose, cross-border dimension, minimum assets) and would be entirely voluntary. The European Foundation Statute was announced in the 2011 Single Market Act (IP / 11 / 469). Bendrosios rinkos akte pabrėžiamas fondų indėlis finansuojant novatoriškas iniciatyvas visuomenės labui ir raginta imtis veiksmų, kad būtų įveikti fondų sunkumai, su kuriais susiduriama dirbant visoje ES.

Tikimasi, kad Taryba aptars iki šiol pasiektą pažangą ir planus dėl šio pasiūlymo pirmininkaujant Graikijai. Komisijos narys Barnier pabrėš, kaip Statutas galėtų palengvinti tarpvalstybinę fondų veiklą ir tvirtą fondų sektoriaus paramą šiai iniciatyvai. Jis ragins valstybes nares aktyviai ieškoti sprendimų likusiems klausimams ir kuo greičiau pasiekti kompromisą dėl Statuto.

Daugiau informacijos

Penktadienis, vasario 21 d

MOKSLINIAI TYRIMAI

Europos mokslinių tyrimų erdvė

Ministers are expected to discuss and adopt conclusions on the European Commission’s first European Research Area (ERA) Progress Report, presented last September (IP / 13 / 851). ES valstybių ir vyriausybių vadovai paragino baigti EMTE iki 2014 m. Ir pabrėžė, kad atsižvelgiant į tai reikia paspartinti nacionalinių tyrimų sistemų reformą. Tikimasi, kad valstybės narės parodys, kad teisės aktai, skirti pašalinti likusias EMTE kliūtis, turėtų būti naudojami tik esant aiškiam poreikiui. Taip pat tikimasi, kad jie pakvies valstybes nares išdėstyti EMTE tikslus gairėse, kuriomis vadovaujamasi vykdant nacionalinę politiką. Komisijos narys Geogheganas-Quinnas primins Europos Vadovų Tarybos nustatytą terminą ir pasakys, kad Komisija priims sprendimą dėl tinkamiausio tolesnio būdo po to, kai rudenį bus pristatyta kita EMTE pažangos ataskaita.

Inovacijų investicijų paketas

Mokslinių tyrimų ministrai apžvelgs dabartinę derybų su Europos Parlamentu dėl investicijų į inovacijų paketą (IIP) padėtį. TIP, kurį Komisija pateikė 10 m. Liepos 2013 d. (IP / 13 / 668) siūlo užmegzti keturias viešojo ir viešojo sektoriaus partnerystes su valstybėmis narėmis (remiantis SESV 185 straipsniu) ir penkias viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes (remiantis SESV 187 straipsniu), siekiant iki 22 m. pritraukti maždaug 2020 mlrd. EUR investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas. pakete taip pat siūloma išplėsti iniciatyvą sutelkti investicijas į mokslinius tyrimus ir naujoves į oro eismo valdymą (SESAR), siekiant paremti bendrą Europos dangų (IP / 13 / 664). The Council adopted its General Approach on the package last December. Parliament’s ITRE committee gave its view on the package in January. Trilogue talks are taking place with the aim of reaching a possible first reading agreement before May’s European Parliament elections.

The four public-public partnerships (Art 185s) are proposed in the areas of new treatments against poverty-related diseases, measurement technologies for industrial competitiveness, support for high tech SMEs and solutions for the elderly and disabled to live safely in their homes. According to the Commission’s proposal, they would be supported with €1.5bn from the Horizon 2020 budget and participating states would commit €2 bn.

Siūlomos penkios viešojo ir privataus sektorių partnerystės (187 str.) Naujoviškų vaistų, aeronautikos, biologinės pramonės, kuro elementų ir vandenilio bei elektronikos srityse. Iš viso pagal penkias programas siūloma 6.4 mlrd. EUR investicija iš programos „Horizontas 2020“ užtikrins beveik 10 mlrd. Eurų pramonės ir 1.2 mlrd. Eurų iš valstybių narių. Šios mokslinių tyrimų partnerystės padidins ES pramonės konkurencingumą sektoriuose, kuriuose jau sukurta daugiau nei 4 milijonai darbo vietų. Jie taip pat ras pagrindinių visuomenės uždavinių, kuriuos vien rinka neišsprendžia pakankamai greitai.

KOSMOSAS

Europos Sąjungos ir Europos kosmoso agentūros (EKA) santykiai

The Ministerial lunch will be dedicated to exchanging views on the relations between the European Union and the European Space Agency. Vice-President Tajani and Director-General of ESA Jean-Jacques Dordain will discuss different options with the Ministers. The discussion on EU-ESA relations will continue during the afternoon session dedicated to space in which Vice-President Tajani will present the “Progress Report on EU-ESA relations” which outlines the status of the Commission’s reflections on the future of relations with ESA. Vice-President Tajani will emphasise the importance of these relations for the implementation of the EU flagship space programmes, Galileo and Copernicus. The report, which is a follow-up to the 14 m. Lapkričio 2012 d. Komisijos komunikatas, pateikia tolesnį Komisijos analizės poreikį tobulinti dabartinius ES ir ESA santykius. Jame pateikiamas išankstinis kelių evoliucijos scenarijų vertinimas, įskaitant dabartinės struktūros patobulinimą peržiūrint esamą 2004 m. ES / EKA pagrindų susitarimą, sukūrus ESA ramstį arba pertvarkant EKA į ES agentūrą. . Ministrai keisis nuomonėmis apie galimus scenarijus ir pateiks politines gaires dėl tolesnių veiksmų, kad ši diskusija vyktų toliau.

Daugiau informacijos

Tarptautinis kosmoso tyrimų forumas (Vašingtonas, 9 m. Sausio 10–2014 d.)

Pirmininko pavaduotojas Tajani informuos ministrus apie teigiamus 9 m. Sausio 2014 d. Vašingtone vykusio Tarptautinio kosmoso tyrimo forumo susitikimo rezultatus. Jis pabrėš visuomenės paramos kosmoso tyrimams didinimo svarbą parodydamas, kaip investicijos į kosmosą yra naudingos žmonijai, mūsų ateitis mokslo ir technologijų srityse ir skatina naujoves, skatina augimą. Forumas yra tęsinys Europoje pradėto aukšto lygio konferencijų ciklo Prahoje (2009 m.), Briuselyje (2010 m.) Ir Luccoje (2011 m.). Komisija toliau dalyvaus aukšto lygio politinėse diskusijose apie kosmoso tyrimus ir padės su Jungtinėmis Valstijomis, Japonija parengti kitą kosmoso tyrimų forumą, kuris vyks 2016 arba 2017 m.

Kosmoso stebėjimo ir sekimo palaikymo sistema

Pirmininkaujanti valstybė narė informuos Konkurencingumo tarybą apie susitarimą, pasiektą su Europos Parlamentu dėl sprendimo, nustatančio Kosmoso stebėjimo ir stebėjimo (SST) paramos sistemą. Pirmininko pavaduotojas Tajani pasveikins pirmininkaujančią Graikiją pasiekus susitarimą per labai trumpą laiką, kad jį būtų galima patvirtinti iki šio teisėkūros laikotarpio pabaigos. Jis pabrėš, kad tai yra svarbus etapas kuriant pajėgumus stebėti ir stebėti kosminę infrastruktūrą ir kosmines šiukšles Europos lygiu.

Daugiau informacijos

IP / 13 / 172
MEMO / 13 / 149

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai