Susisiekti su mumis

EU

Komisijos rekomendacija dėl azartinių lošimų internete: DUK

Dalintis:

paskelbta

on

Dice-Creative-Commons-e1402399079759Kas yra Komisijos rekomendacija?

Rekomendacija yra neįpareigojanti priemonė, kurią naudoja Europos Komisija, norėdama valstybėms narėms aiškiai pranešti, kokių veiksmų tikimasi padėti situacijai ištaisyti, kartu paliekant pakankamai lankstumo nacionaliniu lygmeniu, kaip tai pasiekti. Nustačius siektinus tikslus, ji turėtų veikti kaip katalizatorius kuriant nuoseklius principus, taikytinus visoje Europos Sąjungoje.

Kam taikoma rekomendacija?

Rekomendacija skirta ES valstybėms narėms. Komisija ragina valstybes nares savo nacionaliniuose lošimų reglamentuose taikyti rekomendacijoje išdėstytus principus. Šiuo tikslu Komisija taip pat ragina valstybes nares paskirti kompetentingas reguliavimo institucijas, kad jos galėtų stebėti ir prižiūrėti, kaip laikomasi reikalavimų. Tai netrukdo valstybių narių teisei, laikantis ES teisės, nustatyti savo nacionalinę lošimų politiką ir apsaugos lygius.

Rekomendacijos principai skirti privatiems ir valstybiniams operatoriams, siūlantiems internetinių lošimų paslaugas bei žiniasklaidos paslaugų teikėjams, palengvinantiems komercinį internetinių lošimų komunikaciją (reklamą, rėmimą, skatinimą).

Internetinių lošimų operatoriams ši rekomendacija taikoma privatiems ir viešiesiems vieno ar kelių internetinių lošimų paslaugų tipų operatoriams ir, kai taikoma, trečiosioms šalims, įskaitant vadinamąsias patronuojamąsias įmones, jų vardu reklamuojančias internetinių lošimų paslaugas.

Žiniasklaidos paslaugų teikėjams tai apima spaudą, televiziją, radiją, internetą ir lauko reklamą bei reklamą.

Reklama

Kalbant apie internetinę paslaugą, rekomendacijos principus numatoma praktiškai taikyti visiems internetiniams lošimams naudojamiems įrenginiams, tokiems kaip kompiuteriai, mobilieji telefonai, išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir skaitmeninė televizija.

Kodėl rekomendacijoje pagrindinis dėmesys skiriamas internetiniams lošimams?

Internetiniai azartiniai lošimai ir toliau yra sparčiai besivystanti veikla Europoje, atsižvelgiant į pasiūlą ir paklausą – azartinių lošimų komercinė komunikacija ir pasiūlymai pasiekia vis didesnę gyventojų dalį. 2008 m. iš internetinių lošimų metinės pajamos siekė 6.16 mlrd. EUR, o turimi skaičiai prognozuoja, kad 13 m. šis skaičius padvigubės iki 2015 mlrd. EUR. Nacionalinis paklausos lygis ES skiriasi. Tačiau apytiksliai 6.84 mln. vartotojų 2012 m. metinės pajamos siekė 10.54 mlrd. EUR.

Tuo pat metu šios srities taisyklės ir politika kuriami nacionaliniu lygmeniu, o valstybių narių nustatytų problemų sprendimo lygis įvairiose valstybėse narėse skiriasi. ES įsisteigę internetinių lošimų operatoriai vis dažniau turi kelias licencijas keliose valstybėse narėse, kurios pasirinko licencijomis pagrįstas sistemas, susijusias su lošimų reguliavimu. Jiems būtų naudingas bendresnis požiūris. Be to, dėl atitikties reikalavimų padaugėjimo gali atsirasti nereikalingas infrastruktūros ir sąnaudų dubliavimas, todėl reguliavimo institucijoms užkrauta nereikalinga administracinė našta.

Be to, internetinei aplinkai būdingas pobūdis taip pat reiškia, kad ES yra daug nereglamentuojamų lošimų svetainių. Europos vartotojai ieško internetinių lošimų paslaugų kitose valstybėse, todėl gali susidurti su įvairia rizika, pvz., sukčiavimu ir probleminiais lošimais. Valstybėse narėse trūksta veiksmingų priemonių socialinei atsakomybei, kai kalbama apie komercinę praktiką, kuri taip pat turi įtakos nepilnamečiams, ir internetinių lošimų vartotojų apsaugai.

Nepaisant to, nors rekomendacijoje pagrindinis dėmesys skiriamas internetiniams azartiniams lošimams, kai kurie principai taip pat gali būti taikomi sausumos sektoriuje, pavyzdžiui: uždrausti nepilnamečiams lošti; tapatybės patikrinimai, įskaitant amžiaus patikrinimą; limito nustatymo ir pašalinimo galimybės; ir rodyti informaciją apie atsakingą lošimą ir būdingą riziką.

Kodėl Komisija daugiausia dėmesio skiria vartotojų apsaugai?

Vieša konsultacija, surengta 2011 m.IP / 11 / 358) interneto lošimų vartotojų, įskaitant nepilnamečius, apsaugą nurodė kaip prioritetinę sritį. Remdamasi šia išvada, Komisija pradėjo dialogą su valstybėmis narėmis ir internetinių lošimų pramone dėl klausimų, susijusių su internetinių lošimų paslaugų vartotojais ir komerciniais pranešimais, susijusiais su lošimu.

Tarpvalstybinis internetinių lošimų pobūdis reiškia, kad valstybės narės susiduria su bendrais iššūkiais: reguliavimo, socialiniais ir techniniais. Europos Parlamentas taip pat ne kartą ragino užtikrinti vartotojų apsaugą šioje srityje. Nutarimas 10 rugsėjo 2013. ES Teisingumo Teismas taip pat reikalavo užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą reguliuojant internetinių lošimų veiklą. Pagaliau, kai kurios valstybės narės šiuo metu peržiūri ir (arba) reformuoja savo teisinę bazę šioje srityje. Jie turėtų turėti galimybę naudotis rekomendacija kaip gairėmis.

Daugumai gyventojų, dalyvaujančių internetiniuose lošimuose, tai yra pramoginė veikla. Tai gali apimti įvairius azartinius žaidimus, tokius kaip sporto lažybos ir pokeris, kazino ir loterijos. Tačiau kai kuriems asmenims jų lošimo elgesys virsta problema – net iki tokio lygio, kad gali pakenkti jų sveikatai. Apskritai nuo 0.2 % iki 3 % kenčia nuo tam tikro lošimo sutrikimo.

Šia rekomendacija visų pirma siekiama užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugos lygį. Valstybėms narėms vykdant reguliavimo reformas, pirmiausia reikia užtikrinti, kad ES vartotojai būtų pakankamai informuoti apie riziką, susijusią su internetiniais lošimais, ir apie apsaugos priemones, kurios turėtų būti taikomos, kad azartiniai lošimai atitiktų pramoginius parametrus ir išvengtų žalingų pasiūlymų.

Rekomendacija taip pat siekiama užkirsti kelią nepilnamečiams lošti internete. Tyrimai rodo, kad paauglius internetas traukia dėl savo vystymosi ypatumų ir kad 5.9 % 14–17 metų amžiaus vaikų lošia internetu ES, o neprisijungus – 10.36 %.Tyrimai interneto priklausomybės gyvensenos įpročius, Europos paaugliųfinansuojama pagal Safer Internet plus).

Kodėl Komisija nepasiūlė teisės akto?

Konkrečiam sektoriui skirtų ES teisės aktų internetinių lošimų paslaugų sektoriuje nėra, todėl nebuvo manoma, kad tikslinga siūlyti tokius specialius teisės aktus. Be to, Komisijos rekomendacija gali būti priimta nedelsiant, o pasiūlymus dėl teisės aktų turėtų priimti ES Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas, o tai gali užtrukti. Ši rekomendacija yra dalis veiksmų, paskelbtų 2012 m. Komisijos veiksmų plane „Kuriant visapusišką Europos internetinių lošimų sistemą“, kuriuo siekiama išaiškinti internetinių lošimų reglamentavimą ir skatinti valstybių narių bendradarbiavimą (žr. IP / 12 / 1135 ir MEMO / 12 / 798). Veiksmų planas parengtas po viešųjų konsultacijų 2011 m.IP / 11 / 358), atsakymai atskleidė, kad ES reikia laipsniško požiūrio.

Tačiau yra ES teisės aktų, kurie taip pat taikomi azartiniams lošimams ir vartotojams, pvz Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva " ir Nesąžiningos sutarties sąlygos direktyva. Šie teisės aktai pirmiausia yra susiję su vartotojų ekonominių interesų apsauga. Rekomendacijoje pateikiami keli principai, visų pirma paremti konsultacijomis su valstybėmis narėmis ir su atitinkamomis pramonės suinteresuotosiomis šalimis. Įvertinus šių principų veiksmingumą, būtina imtis tolesnių veiksmų šioje srityje.

Kaip ši rekomendacija susijusi su kitu Komisijos politiniu darbu internetinių lošimų paslaugų srityje?

Veiksmų plane nustatytas ES, valstybių narių ir pramonės atstovų vienijantis metodas. Tai būtina norint išspręsti daugybę problemų visais aspektais, būtent siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, susitarimams dėl rungtynių ir pinigų plovimui per internetinius lošimus ir juos atgrasyti. Šiuo tikslu Komisija taip pat įsteigė ekspertų grupę, kurios vienas iš tikslų – palengvinti valstybių narių keitimąsi patirtimi reglamentavimo ir atitikties klausimais.

Ar rekomendacija susijusi su nacionalinių taisyklių vykdymu?

Rekomendacija neįveda valstybėms narėms privalomų taisyklių. Todėl tai netrukdo vykdyti nacionalinių taisyklių. Be to, nesant ES suderinimo šioje srityje, už nacionalinių taisyklių vykdymą atsako valstybės narės.

Nepaisant to, ES vartotojai turėtų būti gerai informuoti apie internetinių lošimų svetainę, kurią jie pasirenka žaisti arba kurioje atlieka statymą. Komisija mano, kad informuotas vartotojas kartu su an Patrauklus konkurencingų lošimų pasirinkimas yra būtinas siekiant nukreipti vartotojus į valstybėse narėse leidžiamus ir prižiūrimus lošimus. Todėl paprastai Komisija rekomenduoja lošimų svetainėje aiškiai pateikti informaciją apie operatorių ir atitinkamą lošimus reguliuojančią instituciją. Panašiai neturėtų būti komercinių pranešimų apie internetinių lošimų paslaugas, kai internetinių lošimų paslauga neleidžiama.

Internetiniams lošimams ES būdingos įvairios nacionalinės reguliavimo sistemos. Komisija mano, kad nacionaliniai vykdymo klausimai turėtų būti aptarti su valstybėmis narėmis, ypač lošimų paslaugų ekspertų grupėje. Ši grupė yra tinkamesnė platforma aptarti techninę ir reguliavimo praktiką bei palengvinti konstruktyvų administracinį bendradarbiavimą. Būtinas visapusiškas ir bendras požiūris į internetinių lošimų paslaugų sritį, kad būtų pašalinta rizika vartotojams ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms kylančios problemos, kylančios kasdien prižiūrint ir stebint nacionalines priemones šioje srityje.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai