Susisiekti su mumis

Europos Komisija

Padaryti #gambling mažiau rizikingas

Dalintis:

paskelbta

on

„ChipsInner“By Laure de Hauteclocque

Nepilnamečių apsauga, reklamos ribojimas ir pagrindinės informacijos teikimas lošimų svetainėse turėtų būti pagrindiniai dalykai, į kuriuos valstybės narės atsižvelgia priimdamos įstatymus dėl internetinių lošimų, sako Komisija.

Šie punktai yra a neprivaloma rekomendacija entitled ‘Principles for the protection of consumers and players of online gambling services and for the prevention of minors from gambling online’, which was adopted 14 July 2014. The Recommendation, foreseen in the Commission’s 2012 Strategy for Online Gambling, aims to streamline national rules and encourage greater co-operation between member states.

Komisija mano, kad nuolatinis internetinių lošimų augimas Europoje ir skirtingų taisyklių bei politikos kūrimas nacionaliniu lygiu reiškia, kad dabar reikia bendro Europos požiūrio. Nors daugumai žmonių internetiniai lošimai yra pramoginė veikla, nuo priklausomybės nuo lošimų kenčia nuo 0.2 iki 3% gyventojų, o nepilnamečiai yra ypač pažeidžiami.

Prie rekomendacijos taip pat pridedamas internetinių lošimų ir tinkamų vartotojų apsaugos priemonių poveikio vertinimas ir elgesio tyrimas.

Pagrindiniai klausimai

Komisija nusprendė pateikti neprivalomą rekomendaciją vietoj teisės aktų, kad valstybės narės galėtų imtis veiksmų anksčiau nei vėliau. Pagrindiniai principai, į kuriuos valstybės narės kviečiamos atsižvelgti, yra šie:

• Informacijos reikalavimai;
• nepilnamečių apsauga;
• žaidėjų registracija ir sąskaitos;
• žaidėjo aktyvumas ir palaikymas;
• skirtasis laikas ir savęs išskyrimas;
• komercinis bendravimas;
• rėmimas ir;
• švietimas ir sąmoningumas.

Reklama

Apimtis

Rekomendacijoje „internetiniai lošimai“ apibrėžiami kaip bet kokios paslaugos, susijusios su piniginės vertės lažybomis iš azartinių lošimų. Tai apima tuos, kurie turi įgūdžių, tokių kaip loterijos, kazino žaidimai, pokerio žaidimai ir lažybų sandoriai, kurie teikiami internete.

Informacijos reikalavimai

Komisija prašo valstybių narių užtikrinti, kad vartotojui, kuris naudojasi internetinių lošimų svetaine, būtų prieinama tinkama informacija. Tai turėtų apimti informaciją apie operatorių, azartiniams lošimams taikomus amžiaus apribojimus, taip pat apie galimą žalingą lošimų poveikį. Be to, sutarties sąlygos turėtų būti pateikiamos glaustai ir įskaitomai.

Nepilnamečiai

Nepilnamečiams neturėtų būti leidžiama žaisti lošimų svetainėje ar turėti žaidėjo sąskaitą. Atsižvelgiant į tai, reikia imtis pakankamų priemonių užkirsti kelią nepilnamečiams lošti. Be to, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas užtikrinti, kad internetinė lošimų reklama nepasiektų nepilnamečių ir visų pirma nebūtų skirta jiems.

Žaidėjų registracija ir sąskaitos

Komisijos nuomone, asmeniui turėtų būti leidžiama dalyvauti internetiniuose lošimuose tik tada, kai jis yra užsiregistravęs kaip žaidėjas ir turintis sąskaitą operatoriuje. Asmuo turėtų nurodyti savo vardą, pavardę, adresą, gimimo datą ir elektroninio pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį.

Komisija prašo valstybių narių leisti naudotis nacionaliniais registrais ir (arba) duomenų bazėmis, kad būtų galima patikrinti žaidėjo tapatybę. Kai negalima patikrinti asmens tapatybės ar amžiaus, registracijos procesas turėtų būti atšauktas. Tačiau žaidėjai turėtų prieigą prie laikinos sąskaitos, kol bus baigtas patvirtinimo procesas, o operatoriai taip pat turėtų užtikrinti, kad žaidėjų lėšos būtų pakankamai apsaugotos.

Žaidėjų aktyvumas ir palaikymas

Registracijos metu žaidėjai turėtų numatyti numatytuosius piniginių indėlių limitus ir laiko apribojimus. Be to, turėtų būti užtikrinta, kad žaidėjai bet kuriuo metu galėtų lengvai gauti savo sąskaitos likutį, prieigą prie atsakingo lošimo palaikymo funkcijos ir pagalbos bei pagalbos linijų.

Laikas ir savęs išskyrimas

Operatorių svetainės turėtų leisti žaidėjui suaktyvinti „pertraukas“ arba savęs pašalinimą iš konkrečios internetinių lošimų paslaugų ar visų rūšių internetinių lošimų paslaugų. Laikas turėtų būti ne trumpesnis kaip 24 valandos, o savęs išskyrimas turėtų trukti mažiausiai šešis mėnesius. Komisija ragina valstybes nares įsteigti nacionalinį žaidėjų, į kuriuos neįtraukta, registrą ir leisti operatoriams patekti į šiuos registrus.

Komercinis bendravimas

Komisijos rekomendacijoje „komercinis pranešimas“ apibrėžiamas kaip bet kokia komunikacijos forma, skirta tiesiogiai ar netiesiogiai reklamuoti operatoriaus prekes, paslaugas ar įvaizdį.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad operatorius, kurio vardu vykdomas komercinis pranešimas, būtų aiškiai atpažįstamas. Komerciniuose pranešimuose prireikus turėtų būti pranešimai apie priklausomybės nuo lošimų riziką sveikatai.

Be to, komercinėje komunikacijoje neturėtų būti nepagrįstų teiginių apie laimėjimo galimybes, azartiniai žaidimai turėtų būti vaizduojami kaip socialiai patrauklūs, teigti, kad lošimai gali būti problemų sprendimas arba kad lošimai gali būti alternatyva užimtumui.

Pažeidžiami žaidėjai neturi būti nukreipti į komercinius pranešimus.

Rėmimas

Komisija apibrėžia rėmimą kaip sutartinius operatoriaus ir remiamos šalies santykius, pagal kuriuos operatorius teikia finansuojamą ar kitokią paramą remiamai šaliai mainais už komercinius ryšius ar kitas privilegijas.

Komisija prašo valstybių narių užtikrinti, kad operatorių rėmimas būtų skaidrus ir kad operatorius būtų aiškiai atpažįstamas kaip rėmėja. Be to, rėmimas neturėtų paveikti nepilnamečių ar paveikti juos draudžiant remti renginius, skirtus nepilnamečiams arba daugiausia skirtus nepilnamečiams, taip pat reklaminės medžiagos naudojimą prekiaujant nepilnamečiams.

Švietimas ir sąmoningumas

Komisija nori, kad valstybės narės organizuotų ar skatintų reguliarias švietimo ir visuomenės informavimo kampanijas, kad vartotojai būtų informuoti apie galimą internetinių lošimų riziką.

Be to, valstybės narės turėtų reikalauti, kad operatoriai ir nacionalinės lošimų reguliavimo institucijos informuotų savo darbuotojus apie riziką, susijusią su internetiniais lošimais. Darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su žaidėjais, turėtų būti mokomi užtikrinti, kad jie suprastų priklausomybę nuo lošimų ir galėtų tinkamai bendrauti su žaidėjais. Valstybės narės taip pat turėtų teikti pagalbą, jei įmanoma, susikūrusioms organizacijoms, kad padėtų didinti sąmoningumą, pvz Saugesni žaidimai.

Tolesni žingsniai

Komisija nori, kad valstybės narės paskirtų kompetentingas lošimų reguliavimo institucijas, užtikrinančias, kad būtų visapusiškai laikomasi nacionalinių priemonių, suderintų su rekomendacijoje išdėstytais principais.

Valstybės narės turėtų informuoti Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi praėjus 18 mėnesių nuo rekomendacijos paskelbimo. Tada Komisija įvertins priemones, kurių ėmėsi valstybės narės.

 

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai