Susisiekti su mumis

Žemdirbystė

Ekologinis ūkininkavimas: vietos vadovai ragina imtis svarbesnio vaidmens įgyvendinant ir vertinant veiksmų planą

Dalintis:

paskelbta

on

Ekologinis ūkininkavimas dėl teigiamo poveikio aplinkai ir klimatui gerinant anglies sekvestraciją ir dirvožemio sveikatą, biologinės įvairovės išsaugojimą ir gyvūnų gerovę prisideda prie Europos žaliojo kurso tikslų ir ES strategijų „Nuo ūkio iki stalo“ ir „Biologinė įvairovė“ tikslų. Europos regionų komitetas (RK) gruodžio 2 d. priėmė nuomonę dėl ES ekologinio ūkininkavimo veiksmų planas.

The CoR welcomes the EU action plan for organic farming and endorses its comprehensive approach. The aim of the action plan is to increase the production and consumption of organic products, thereby reducing the use of fertilisers, pesticides and antimicrobials. Under three axes – increasing consumption, increasing production and further improving the sustainability of the sector – 23 actions are proposed.

Pranešėjas apie ES ekologinio ūkininkavimo veiksmų planasUrošas Brežanas (SI/Greens), mayor of Tolmin, said: “Increasing support to organic farming is urgent, in order to ensure the achievement of the 25% target of agricultural land devoted to organics by 2030. We must ensure that the next Common Agricultural Policy will contribute to the European Green Deal and to the Farm to Fork and Biodiversity strategies’ targets. Local and regional authorities have a key role in the creation and development of ‘biodistricts’ and structuring the organic sector. Thus, local and regional authorities should be closely associated in both the implementation and the evaluation of the action plan through a network at the regional level. We call the Commission to set up such a network.”

Vietos vadovai pabrėžė savo pagrindinį vaidmenį didinant informuotumą vietos lygmeniu, informuojant vartotojus apie teigiamą ekologinio ūkininkavimo poveikį ir rengiant edukacines programas darželiams ir mokykloms. Nuomonėje pabrėžiama, kad vietos ir regionų valdžios institucijos taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį struktūrizuojant ekologinį sektorių gamybos, logistikos ir prekybos srityse, palengvinant struktūrinį gamintojų ir vartotojų bendradarbiavimą.

Siekiant paskatinti gamybą, visos Europos ir nacionalinės politikos kryptys turi būti sutelktos siekiant padidinti ekologiškų produktų vartojimą, pabrėžė vietos vadovai. 2019 m. ES ekologinės žemės plotas sudarė apie 8 %, o subsidijos ekologiniam ūkininkavimui sudaro tik 1.5 % viso Europos žemės ūkio biudžeto. Ekologiniam ūkininkavimui pagal BŽŪP skiriamas nepakankamas finansavimas, o tai šiuo metu nevisiškai atitinka Ekologinio ūkininkavimo veiksmų plano tikslus. Be to, nuomonėje Komisijai rekomenduojama nuodugniai įvertinti valstybių narių pateiktus BŽŪP nacionalinius strateginius planus, kad būtų galima stebėti, ar jie prisidės prie tikslo, kad iki 25 m. 2030 % žemės ūkio paskirties žemės būtų skirta ekologiniam ūkininkavimui.

RK palankiai vertina Bio rajonų pripažinimą veiksmingomis kaimo plėtros priemonėmis. Geografinėje Bio rajono teritorijoje ūkininkai, visuomenė, vietos viešojo administravimo institucijos, asociacijos ir komercinės turizmo ir kultūros įmonės sudaro tvaraus vietos išteklių valdymo susitarimą, pagrįstą ekologinės gamybos ir vartojimo principais bei metodais. Todėl tokie regionai turėtų gauti paramą ir bendras paslaugas per tinklą, kurį turi sukurti Europos Komisija.

Papildoma informacija

Reklama
  • Ekologiškas veiksmų planas – by producing high quality food with low environmental impact, organic farming will play an essential role in developing a sustainable food system for the EU. A sustainable food system is at the heart of the European Green Deal. Under the Green Deal’s Farm to Fork strategy, the European Commission has set a target of ‘at least 25% of the EU’s agricultural land under organic farming and a significant increase in organic aquaculture by 2030’. To achieve this target and to help the organics sector reach its full potential, the Commission is putting forward an action plan for organic production in the EU.
  • BŽŪP strateginiai planai: ES žemės ūkio problemos ir lūkesčiai: The European Commission’s legislative proposals for the reform of the bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) buvo paskelbti 2018 m. birželio mėn. Nuo tada šioje politikos srityje įvyko daug svarbių pokyčių. Tai apima priėmimą Europos žalioji sutartis ir su juo susijusias iniciatyvas ‘farm to fork’ strategija ir biologinės įvairovės strategija, taip pat susitarimas dėl 2021 m. 2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) kartu su papildoma 7.5 mlrd.
  • Ūkininkavimas be augalų apsaugos priemonių
  • The EU ‘farm to fork’ strategy: On 20 May 2020, the European Commission adopted a communication on ‘A farm to fork strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system’.
  • IFOAM Organics Europe: IFOAM Organics Europe yra Europos skėtinė ekologiško maisto ir ūkininkavimo organizacija. Jie atstovauja ekologiškai formuojant Europos politiką ir pasisako už maisto ir ūkininkavimo pertvarką. Jų darbas grindžiamas principais ekologinis žemės ūkis – sveikata, ekologija, sąžiningumas ir rūpestis. Beveik 200 narių 34 Europos šalyse, jų darbas apima visą ekologiško maisto grandinę.

Plenarinis posėdis darbotvarkė

transliacija: Apie Interneto svetainė RK.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai