Susisiekti su mumis

1996 m. Direktyva dėl darbuotojų, komandiruotų iš vienos ES šalies į kitą, darbo sąlygų