Susisiekti su mumis

ESF sujungimo į vieną bendrą socialinių investicijų fondą scenarijus kelia grėsmę sanglaudos politikos vientisumui