Susisiekti su mumis

yra giliai susirūpinęs dėl politinės padėties Demokratinėje Kongo Respublikoje (KDR)