Susisiekti su mumis

tokiu būdu, kuris patvirtina jų jau egzistuojančius įsitikinimus