Susisiekti su mumis

yra susirūpinęs dėl to, kad Šiaurės Airija bus labiau suderinta su ES nei su likusia Jungtinės Karalystės dalimi. „Liūdna