Susisiekti su mumis

jokiu būdu neatsisakysime savo vadovaujančio vaidmens Europos bendradarbiavime