Susisiekti su mumis

Ekonomika

Europos augimo finansavimo atlaisvinimas: Europos Komisija konsultuojasi dėl kapitalo rinkų sąjungos

Dalintis:

paskelbta

on

Jyrki Katainen 2Šiandien Europos Komisija pradėjo savo svarbų projektą, kuriuo siekiama atlaisvinti finansavimą Europos įmonėms ir paskatinti augimą 28 ES valstybėse narėse, sukuriant tikrą bendrąją kapitalo rinką.

Kapitalo rinkų sąjunga siekia panaikinti kliūtis, kurios trukdo tarpvalstybinėms investicijoms ES ir trukdo įmonėms gauti finansavimą. Dabartinė aplinka yra sudėtinga įmonėms, kurios tebėra labai priklausomos nuo bankų ir santykinai mažiau nuo kapitalo rinkų. Kitose pasaulio dalyse yra atvirkščiai. Vienas iš galimybių, kurias galėtų pasiūlyti visiškai veikianti bendroji kapitalo rinka, pavyzdys: jei ES rizikos kapitalo rinkos būtų tokios gilios kaip JAV, 90–2008 m. įmonės būtų galėjusios gauti net 2013 mlrd. eurų daugiau lėšų.

Komisija taip pat nori pašalinti kliūtis, trukdančias tiems, kuriems reikia finansavimo, pasiekti investuotojus, ir tų lėšų nukreipimo sistemą – investicijų grandinę – padaryti kuo veiksmingesnę.

Trečiadienį (vasario 18 d.) Komisija pradėjo trijų mėnesių konsultacijų etapą, vadinamą Žaliąja knyga, kurio rezultatai sudarys veiksmų planą, padėsiantį atlaisvinti nebankinį finansavimą, kad besikuriančios įmonės galėtų klestėti, o didesnės įmonės – plėsti toliau. CMU yra ilgalaikis projektas, kuriam prireiks ilgalaikių pastangų daugelį metų, nors artimiausiais mėnesiais kai kuriose srityse taip pat galima padaryti ankstyvą pažangą.

European Commission Vice-President Jyrki Katainen (pictured), responsible for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness said: “Capital Markets Union is the first structural initiative that the Commission puts forward under the investment plan. It will contribute to ensuring that the investment plan is more than a one-off push and has a durable positive impact on economic conditions in Europe.”

“The direction we need to take is clear: to build a single market for capital from the bottom up, identifying barriers and knocking them down one by one. Capital Markets Union is about unlocking liquidity that is abundant, but currently frozen, and putting it to work in support of Europe’s businesses, and particularly SMEs,” said EU Commissioner Jonathan Hill, responsible for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union. “The free flow of capital was one of the fundamental principles on which the EU was built. More than fifty years on from the Treaty of Rome, let us seize that opportunity to turn that vision into reality.”

fonas

Reklama

The purpose of the Green Paper on the Capital Markets Union is to kick-start a debate across the EU over the possible measures needed to create a true single market for capital. Two complementary consultations on ‘high-quality’ securitisation and the prospectus directive are also being launched today (see details below).

Komisija laukia atsiliepimų iš Europos Parlamento ir Tarybos, kitų ES institucijų, nacionalinių parlamentų, įmonių, finansų sektoriaus ir visų suinteresuotųjų asmenų. Visos suinteresuotosios šalys ir suinteresuotosios šalys kviečiamos pateikti savo nuomonę iki 13 m. gegužės 2015 d. (žr. nuorodą į konsultaciją puslapis).

Po viešųjų konsultacijų Komisija šią vasarą priims veiksmų planą, kuriame bus nustatytas kapitalo rinkų sąjungos elementų sukūrimo iki 2019 m. veiksmų planas ir tvarkaraštis.

Remdamasi šių konsultacijų rezultatais, Komisija nustatys veiksmus, būtinus toliau nurodytiems tikslams pasiekti tikslai:

  • pagerinti galimybes gauti finansavimą visoms įmonėms ir infrastruktūros projektams visoje Europoje;
  • padėti MVĮ gauti finansavimą taip pat lengvai, kaip ir didelėms įmonėms;
  • sukurti bendrą kapitalo rinką pašalinant kliūtis tarpvalstybinėms investicijoms;
  • diversifikuoti ekonomikos finansavimą ir sumažinti kapitalo pritraukimo išlaidas

Žaliojoje knygoje nurodomi šie dalykai principai kuris turėtų būti kapitalo rinkų sąjungos pagrindas:

  • ji turėtų maksimaliai padidinti kapitalo rinkų naudą ekonomikai, augimui ir darbo vietų kūrimui;
  • ji turėtų sukurti bendrą kapitalo rinką visoms 28 valstybėms narėms, pašalindama kliūtis tarpvalstybinėms investicijoms ES ir skatindama stipresnius ryšius su pasaulinėmis kapitalo rinkomis;
  • jis turėtų būti grindžiamas tvirtais finansinio stabilumo pagrindais, naudojant vieną finansinių paslaugų taisyklių sąvadą, kuris būtų veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinamas;
  • ji turėtų užtikrinti veiksmingą investuotojų apsaugos lygį; ir
  • tai turėtų padėti pritraukti investicijų iš viso pasaulio ir padidinti ES konkurencingumą.

The Commission’s Communication in November 2014, an Investavimo planas Europai, jau tiksliai nurodė kai kurias priemones, kurių galima imtis per trumpą laiką. Tai apima Europos ilgalaikių investicijų fondų įgyvendinimą.ELTIF) regulation, ‘high-quality’ securitisation, standardised credit information on SMEs, private placement and the review of the Prospekto direktyva. Tai yra sritys, kuriose plačiai pripažįstamas pažangos poreikis ir gali duoti ankstyvos naudos.

Prospekto direktyvos peržiūra

Prospektai yra teisiniai dokumentai, kuriuos įmonės naudoja investicijoms pritraukti. Juose pateikiami faktai, padedantys investuotojams priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Tačiau juos gaminti įmonėms taip pat brangu ir administracinė našta, todėl dažnai reikia šimtų puslapių išsamios informacijos. O investuotojams gali būti sudėtinga ieškoti pernelyg išsamios informacijos.

Komisija pradeda konsultacijas dėl Prospektų direktyvos, siekdama palengvinti įmonėms (įskaitant MVĮ) pritraukti kapitalą visoje ES ir užtikrinti veiksmingą investuotojų apsaugą. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas administracinių lankų, kuriuos įmonės turi peršokti, mažinimui. Konsultacijose, be kita ko, bus svarstomi būdai, kaip supaprastinti į prospektus įtrauktą informaciją, išnagrinėta, kada prospektas reikalingas, o kada ne, ir kaip supaprastinti patvirtinimo procesą.

vertybiniais popieriais

Securitization is the process where a financial instrument is created by pooling assets: more investors are then able to purchase shares of those assets, thereby increasing liquidity and freeing up capital for economic growth. An EU-wide initiative on ‘high-quality’ securitization would need to ensure high standards of process, legal certainty and comparability across securitisation instruments through a higher degree of standardisation of products. This would notably increase the transparency, consistency and availability of key information for investors, including in the area of SME loans, and promote increased liquidity. This should facilitate issuance of securitized products, and allow institutional investors to perform due diligence on products that match their asset diversification, return and duration needs.

Vidutinės ir ilgalaikės priemonės

Žaliojoje knygoje taip pat ieškoma nuomonės apie tai, kaip vidutinės trukmės ir ilgalaikiu laikotarpiu įveikti kitas veiksmingo rinkų veikimo kliūtis, įskaitant tai, kaip sumažinti investicinių fondų steigimo ir rinkodaros išlaidas visoje ES; kaip toliau plėtoti rizikos kapitalą ir privatų kapitalą; ar tikslinės priemonės įmonių, nemokumo ir vertybinių popierių įstatymų, taip pat mokesčių srityse galėtų reikšmingai prisidėti prie CMU; ir padengtų obligacijų traktavimas, 2015 m. surengus konkrečias konsultacijas dėl galimos ES sistemos.

Daugiau informacijos: 

MEMO / 15 / 4434 dėl kapitalo rinkų sąjungos

Žalioji knyga

Svetainė apie CMU

konsultacija dėl Prospekto direktyvos

konsultacija apie pakeitimą vertybiniais popieriais

PRANEŠIMAS dėl ELIF

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai