Susisiekti su mumis

Europos Komisija

ES priėmė 12-ąjį sankcijų paketą Rusijai dėl besitęsiančio neteisėto karo prieš Ukrainą

Dalintis:

paskelbta

on

The Commission welcomes the Council’s adoption of a 12th sankcijų Rusijai paketą. Šio paketo tikslas – įvesti papildomus importo ir eksporto draudimus Rusijai, kovoti su sankcijų vengimu ir panaikinti spragas.

Visų pirma, šis paketas apima papildomus Rusijos asmenų ir įmonių sąrašus bei naujus importo ir eksporto draudimus, pvz., draudimą eksportuoti rusiškus deimantus į Europą, labai glaudžiai bendradarbiaujant su mūsų G7 partneriais. Be to, paketu griežtinamas naftos kainų viršutinės ribos įgyvendinimas, atidžiau stebint, kaip tanklaiviai gali būti naudojami siekiant apeiti viršutinę ribą. Tai taip pat apima griežtesnius turto atsekimo įpareigojimus ir griežtas priemones, taikomas trečiųjų šalių įmonėms, kurios apeina sankcijas.  

Šios 12th paketas turi šiuos pagrindinius elementus:

PAPILDOMI SĄRAŠAI

 • Over 140 additional individuals and entities subject to asset freezes. This covers actors in the Russian military and defence, including military industry companies and Private Military Companies. This also includes actors from the IT sector, as well as other important economic actors. The measures also target whose who have orchestrated the recent illegal so-called “elections” in the territories of Ukraine that Russia has temporarily occupied, and those responsible for the forced “re-education” of Ukrainian children, as well as actors spreading disinformation/propaganda in support of Russia’s war of aggression against Ukraine.

PREKYBOS PRIEMONĖS

 • Rusijos deimantų importo draudimas: importo apribojimai nepramoniniams deimantams, iškasamiems, apdorotiems arba gaminamiems Rusijoje. Šios siūlomos sankcijos yra tarptautiniu mastu koordinuojamo G7 deimantų draudimo dalis, kuria siekiama atimti iš Rusijos šį svarbų pajamų srautą, kuris per metus siekia 4 mlrd. Visos G7 narės ne vėliau kaip iki 1 m. sausio 2024 d. įgyvendins tiesioginį iš Rusijos eksportuojamų deimantų draudimą. Nuo 1 m. kovo 2024 d. įsigalios draudimas rusiškiems deimantams, šlifuotiems trečiojoje šalyje, o nuo 1 m. rugsėjo 2024 d. bus išplėsta, įtraukiant laboratorijoje išaugintus deimantus, papuošalus ir laikrodžius, kuriuose yra deimantų. Siekiant padidinti šių priemonių veiksmingumą, G7 bus sukurtas tvirtas atsekamumu pagrįstas neapdorotų deimantų tikrinimo ir sertifikavimo mechanizmas.
 • Plieno gamybos žaliavų, perdirbtų aliuminio gaminių ir kitų metalo gaminių importo draudimas: naujos priemonės, ribojančios tam tikrų metalo gaminių importą iš Rusijos.
 • Eksportuoti apribojimai: eurų per metus papildomi dvejopo naudojimo ir pažangių technologijų bei pramonės prekių eksporto apribojimai, kurių vertė – 2.3 mlrd. Visų pirma: 
 • Nauja dvejopo naudojimo / pažangių technologijų eksporto kontrolė, aiming to further weaken Russia’s military capabilities, including chemicals, thermostats, DC motors and servomotors for unmanned aerial vehicles (UAV), machine tools and machinery parts.
 • Nauji ES pramonės prekių eksporto draudimai, to further hamper Russia’s capacities in its industrial sector, including machinery and parts, construction-related goods, processed steel, copper and aluminium goods, lasers, and batteries.
 • Pridedami 29 Rusijos ir trečiųjų šalių subjektai to the list of entities associated to Russia’s military-industrial complex (including entities registered in Uzbekistan and Singapore).
 • Draudimas teikti su įmone ir dizainu susijusią programinę įrangą Rusijos vyriausybei ar Rusijos įmonėms. The aim is to further hamper Russia’s capacities in its industrial sector. Restrictions in the area of services are an area where we have worked closely with our international partners, including the US and the UK.

GRĘŽSTESNI ĮSIPAREIGOJIMAI ĮŠALDYTI TURTĄ

 • Naujas įtraukimo į sąrašą kriterijus: Taryba susitarė dėl naujo įtraukimo į sąrašą kriterijaus, kad būtų įtraukti asmenys, kurie gauna naudos iš priverstinio ES įmonių Rusijos dukterinių įmonių nuosavybės ar kontrolės perdavimo. Taip bus užtikrinta, kad niekas negautų nuostolių, su kuriais susiduria ES įmonės, kai jų dukterines įmones priverstinai įsigyja Rusijos savininkai / vadovybė.
 • Galimybė palikti mirusius asmenis turto įšaldymo sąraše, siekiant išvengti galimo įšaldymo priemonės pažeidimo.
 • Griežtesnė valstybių narių pareiga aktyviai atsekti į sąrašą įtrauktų asmenų turtą, siekiant užkirsti kelią sankcijų pažeidimo ar vengimo atvejams ir juos nustatyti.

ENERGIJOS PRIEMONĖS

Reklama
 • Naftos kainos viršutinė riba: To make it more difficult for Russia to sustain the war, we have tightened the international G7+ oil price cap, by introducing new measures to more closely monitor the sale of tankers to third countries, as well as require more detailed attestation requirements. This will help to tackle the ‘shadow fleet’ used by Russia to circumvent the price cap. In this respect, the EU is in close dialogue with our G7 partners to ensure alignment of our measures and future guidance.
 • Naujas suskystintųjų naftos dujų (SND) importo draudimas, turintis įtakos metiniam importui, kurio vertė viršija 1 mlrd. su galiojančių sutarčių galiojimu ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

STIPRESNĖS PRIEMONĖS NUO APĖJIMO

 • Tranzito draudimo taikymo srities išplėtimas per Rusiją pridedant tam tikras ekonomiškai svarbias prekes, kai jos skirtos eksportui į trečiąsias šalis.
 • Ūkio subjektų įsipareigojimas sutartimi uždrausti reeksportą tam tikrų kategorijų jautrių prekių Rusijai, įskaitant su aviacija susijusias prekes, reaktyvinius degalus, šaunamuosius ginklus ir prekes, įtrauktas į Bendrąjį didelio prioriteto sąrašą.
 • Naujos priemonės įvedimas dėl to reikės pranešti apie tam tikrus lėšų pervedimus iš ES iš ES subjektų, kurių rusai arba Rusijoje įsisteigę subjektai tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau nei 40 proc.

PAPILDOMOS PRIEMONĖS

 • Naujos leidžiančios nukrypti nuostatos įvedimas, leidžiantis tais atvejais, kai valstybės narės nusprendžia viešojo intereso labui atimti iš sąraše esančio asmens lėšas arba ekonominius išteklius.
 • Nukrypti leidžiančios nuostatos, leidžiančios kompensaciją už žalą atlyginti naujai į biržos sąrašus įtrauktai draudimo bendrovei, įvedimas.
 • Nukrypti leidžiančios nuostatos, leidžiančios parduoti ES įmones, priklausančias tam tikriems sąraše esantiems asmenims ar subjektams, įvedimas.

KITA

 • Įtraukiamas techninis pakeitimas, leidžiantis teikti laivavedybos paslaugas, būtinas jūrų saugumui užtikrinti.

fonas

The EU stands firmly with Ukraine and its people, and will continue to strongly support Ukraine’s economy, society, armed forces, and future reconstruction. EU sanctions are at the core of the EU’s response to Russia’s unjustified military aggression against Ukraine, as they degrade Russia’s military and technological capability, cut the country from the most developed global markets, deprive the Kremlin from the revenues it is financing the war with, and impose ever higher costs on Russia’s economy. In this respect, sanctions contribute to fulfilling the EU’s key objective, which is to continue to work for a just and lasting peace, not another frozen conflict. Their effects grow over time as the sanctions erode Russia’s industrial and tech base. The EU also continues to ensure that its sanctions do not impact energy and agrifood exports from Russia to third countries.

Kaip ES sutarčių sergėtoja, Europos Komisija stebi, kaip ES valstybės narės vykdo ES sankcijas.

Anomalous, growing trade figures for some specific products/countries are hard evidence that Russia is actively attempting to circumvent sanctions. This calls for us to redouble our efforts in tackling circumvention and to ask our neighbours for even closer cooperation. EU Sanctions Envoy David O’Sullivan continues his outreach to key third countries to combat circumvention. The first tangible results are already visible. Systems are being put in place in some countries for monitoring, controlling, and blocking re-exports. Working with like-minded partners, we have also agreed a Bendrų didelio prioriteto sankcionuotų prekių sąrašas kurioms įmonėms turėtų būti taikomas ypatingas kruopštumas ir kurių trečiųjų šalių negalima reeksportuoti į Rusiją. Be to, ES viduje taip pat parengėme a sankcionuotų prekių, kurios yra ekonomiškai svarbios, sąrašas ir į kurias įmonės bei trečiosios šalys turėtų būti ypač budrios.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai 

Oficialusis leidinys

Daugiau informacijos apie sankcijas 

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai