Susisiekti su mumis

Ekonomika

Europos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyva: Vital priemonės dėl darbo atsigavimas

Dalintis:

paskelbta

on

jaunimo-nedarboŠios Europos socialinis fondas (ESF) plays a fundamental role in supporting member states’ investment in human capital and thereby in strengthening the competitiveness of the European economy as it is emerging from the crisis. Every year the ESF assists more than 15 million people by helping them to upgrade their skills, facilitating their integration into the labour market, combating social exclusion and poverty and enhancing the efficiency of public administrations.

In the 2014-2020 period, the ESF will also be instrumental in helping member states to respond to the EU’s priorities and recommendations for national policy reforms in the fields of active labour market policies, social inclusion and employment policies, institutional capacity and public administration reform. These investments will contribute to the Europe 2020 reforms and help millions of citizens to get a job or to improve their skills to do so in the future, often targeting those that are hardest to reach and sometimes not sufficiently covered by national systems.

Dėl sanglaudos politikos išteklių paskirstymo 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu tarp Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo (taigi ir galutinio kiekvieno fondo biudžeto) bus sprendžiama dvišalėse Komisijos ir valstybių narių derybose. Šis lankstumas užtikrina, kad ES ištekliai būtų paskirstomi veiksmingiausiu būdu, kad būtų sprendžiami pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria kiekviena valstybė narė, visų pirma siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Tačiau pripažįstant esminę žmogiškojo kapitalo svarbą atkuriant ES konkurencingumą ir kreipiant ją į pažangaus, ekologiško ir integracinio augimo kelią, pirmą kartą ES sanglaudos politikos istorijoje buvo nustatyta teisiškai privaloma minimali ESF dalis kiekvienoje valstybėje narėje. buvo išdėstyta. Tai reiškia, kad ESF 23.1–2014 m. laikotarpiu turės sudaryti ne mažiau kaip 2020 % sanglaudos politikos finansavimo, o tai padarys tašką laipsniškam ESF dalies ES sanglaudos politikos biudžete mažėjimui per pastaruosius 25 metus.

Metodas nustatyti minimalias nacionalines ESF dalis

Iš pradžių ESF dalis kiekvienoje valstybėje narėje negali būti mažesnė nei ESF dalis struktūrinių fondų lėšose 2007–2013 m. laikotarpiu. Siekiant atspindėti pagrindinę ESF svarbą remiant užimtumą šiuo metu, 2007–2013 m. dalis turi būti toliau didinama proporcingai užimtumo problemai kiekvienoje valstybėje narėje, išreikšta atitinkamu užimtumo lygiu. Išsamią ESF minimalios dalies nustatymo metodiką rasite IX priede Reglamentas 1303 / 2013. Gautos minimalios ESF dalys ir atitinkami minimalūs asignavimai, kurių reikia laikytis, yra pateikti šioje lentelėje.

jaunimo užimtumas

Reklama

In addition to the ESF support that will result from bilateral negotiations as explained above, member states that suffer from high youth unemployment will benefit from support drawn from a €3 billion special allocation (€3.2bn in current prices) to fight youth unemployment under the Youth Employment Initiative (YEI). This money will be directed to support young people not in employment, education or training in regions experiencing youth unemployment rates above 25%. This special support will have to be complemented by at least the same amount drawn from the Member States’ ESF allocations and in particular help Member States to implement their Youth Guarantee Implementation Plans (MEMO / 14 / 13).

3 mlrd. EUR specialaus paketo paskirstymas vienai valstybei narei nurodytas šioje lentelėje:

 

*Valstybės narės šias sumas turi prilyginti bent tokiomis pačiomis sumomis iš savo Europos socialinio fondo lėšų.

Finansavimo ir partnerystės sutelkimas

2014–2020 m. laikotarpiu bus itin svarbu sutelkti finansavimą rezultatams pasiekti: ESF savo intervencijas sutelks į ribotą skaičių prioritetų, kad būtų užtikrinta pakankamai didelė finansavimo kritinė masė, kad būtų pasiektas realus poveikis. Šie prioritetai bus nustatyti partnerystės susitarimuose ir veiklos programose, sudarytose po dvišalių Komisijos ir kiekvienos valstybės narės derybų.

Tačiau, išskyrus privalomą ESF lėšų skyrimą jaunimo paramai JUI reikalavimus atitinkančiose valstybėse narėse, kiekviena valstybė narė turės skirti bent 20 % viso Europos socialinio fondo finansinio paketo socialinės įtraukties rėmimo priemonėms. Tai užtikrins kritinę paramos masę, kuri padėtų sunkumų turintiems žmonėms ir tiems, kurie priklauso nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, įgyti įgūdžių ir darbo bei turėti tokias pačias galimybes kaip ir kiti integruotis į darbo rinką. Taip ESF labai prisidės prie strategijos „Europa 2020“ tikslo 20 mln. sumažinti skurde gyvenančių žmonių skaičių.

ESF bus įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant valdžios institucijoms, socialiniams partneriams ir pilietinei visuomenei nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis atstovaujančioms institucijoms per visą programos ciklą.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai