Susisiekti su mumis

Konferencijos

Transporto ir telekomunikacijų Taryba: 5-6 birželis 2014

Dalintis:

paskelbta

on

668969-Sim-1391798038-242-640x480Telekomunikacijų bendrosios rinkos (TSM) reguliavimo pažangos ataskaita (prijungtas žemynas). Ministrai bus kviečiami atsižvelgti į a ataskaita apie derybų padėtį Commission’s proposal to create a Sujungtas Žemynas2013 m. rugsėjis (IP / 13 / 828 MEMO / 13 / 779).

Esminiais klausimais, pvz spektras, tarptinklinis ryšys, vartotojų apsauga ir tinklo neutralumas, pabrėš viceprezidentas Kroesas the Commission’s proposal is extremely important to protect the consumer while ensuring proper investment and innovation in the digital economy. She will remind Ministers, just as she said to the European Parliament before it voted its Opinion in April, that the proposals form a balanced package and they should avoid attempts to cherry-pick certain elements of the text.

Vice President Kroes hopes that the Council will address all elements of the Commission’s proposal before the summer break so that both co-legislators and the Commission can begin negotiations in trilogues and agree the text under the Italian Presidency. This Council meeting will therefore be important on the way towards defining the Council’s general approach in coming weeks.

Tinklo ir informacijos saugumo (NIS) direktyvos (įmonių kibernetinio saugumo) pažangos ataskaita

Viceprezidentas Kroes palankiai įvertins pažangos ataskaitą dėl direktyvos projekto, kuriuo siekiama užtikrinti aukštą bendrą tinklų ir informacijos saugumo lygį visoje Sąjungoje (NIS).

Europos Komisija 2013 m. vasario mėn. pasiūlė TIS direktyvą kaip ES kibernetinio saugumo strategijos dalį.IP / 13 / 94). NIS direktyva padidintų IRT tinklų ir informacinių sistemų saugumą nuo kibernetinių atakų ir kibernetinių incidentų. Be to, pagal NIS verslas privalėtų greitai pranešti atitinkamai nacionalinei institucijai, jei įvyko kibernetinio saugumo incidentas. Gavusi greitą pranešimą nacionalinė reguliavimo institucija galėtų įspėti kitas valstybes nares apie problemą; ir kartu išanalizuoti situaciją bei išsiaiškinti, ar problema neplinta kitur.

Pažangos ataskaitoje bus pripažintas poreikis reikalauti, kad valstybės narės sustiprintų nacionalinius pajėgumus ir ES lygmeniu nustatytų rizikos valdymo ir skaidrumo reikalavimus. Tvirta TIS direktyva taip pat reiškia tvirtą strateginį ir veiklos bendradarbiavimą. Kalbant apie operatyvų bendradarbiavimą, ataskaitoje pripažįstama, kad valstybių narių nuomonės skiriasi. Viceprezidentas Kroes ragins valstybes nares įsipareigoti siekti ilgalaikio tikslo – operatyvinį bendradarbiavimą paversti realybe.

Reklama

Susitarimas dėl Reguliavimas dėl elektroninio identifikavimo ir patikimumo užtikrinimo paslaugų, susijusių su sandoriais vidaus rinkoje (eIDAS) (Pirmasis svarstymas)

eIDAS reglamentas (žr IP / 12 / 558) sustiprins Europos bendrąją skaitmeninę rinką didindama tarpvalstybinių ir tarpsektorinių elektroninių sandorių pasitikėjimą ir patogumą. Ji suteiks išsamią ir nuspėjamą teisinę sistemą, skirtą abipusio elektroninės identifikacijos ir elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų, pvz., elektroninių parašų, antspaudų, laiko žymų, registruoto pristatymo paslaugų, svetainių autentifikavimo ir elektroninių dokumentų, pripažinimo.

Pirmininko pavaduotoja Kroes palankiai įvertins Tarybos susitarimą su Europos Parlamentu dėl šio dokumento ir ragins kuo greičiau užbaigti oficialų priėmimą.

Priemonių, skirtų greitųjų elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms sumažinti, įsigaliojimas (Civilinės inžinerijos direktyva)

Teisėkūros procesas, skirtas priimti direktyvą dėl priemonių, skirtų greitųjų elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms sumažinti (žr. MEMO / 14 / 150). Viceprezidentas Kroesassveikinu Tarybą, pasiekusią gerai subalansuotą susitarimą su Europos Parlamentu dėl direktyvos.

High-speed networks are the backbone of the digital single market and a prerequisite for Europe’s competitiveness. These naujos taisyklės skirtos iki 30 % sumažinti spartaus interneto diegimo išlaidas, kurios gali įmonėms sutaupyti 40–60 mlrd. eurų ir toliau plėsti didelės spartos plačiajuostį ryšį.

Šios priemonės yra labai svarbios suteikiant naują postūmį greitam jos diegimui didelės spartos plačiajuosčio ryšio Europoje ir padėti pasiekti 2020 m. Skaitmeninės darbotvarkės tikslus (žr IP / 14 / 609). Todėl viceprezidentas Kroes paragins valstybes nares kuo greičiau perkelti ir įgyvendinti šią direktyvą, o ne laukti, kol baigsis perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis (1 m. sausio 2016 d.).

Update on the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the accessibility to public sector bodies’ web-sites (Pirmasis svarstymas)

On 3rd December 2012 the European Commission adopted a proposal for a Directive on the accessibility of public sector bodies’ websites (see IP / 12 / 1305)Vice President Kroes will recognise the high work load of the Council but will urge ministers to live up to Europe’s accessibility commitments including the Digital Agenda target to make public sector websites accessible to all by 2015 and those in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinės pristatymas

Viceprezidentė Kroes pristatys neseniai išleistą Skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė Tai rodo pažangą, padarytą nuo 2009 m IP / 14 / 609). Ji pabrėš pagrindines interneto naudojimo, apsipirkimo internetu ir didelės spartos plačiajuosčio ryšio prieinamumo išvadas.

Visų pirma ji prašys ministrų padėti MVĮ ir besikuriančioms įmonėms rasti novatoriškų būdų, kaip naudoti internetą kuriant naujus verslo modelius, nes tik 14 % MVĮ naudojasi internetu kaip pardavimo kanalu. Viceprezidentas Kroesas taip pat paragins ministrus spręsti skaitmeninių įgūdžių atotrūkį, kad piliečiai turėtų reikiamų įgūdžių, kad galėtų užimti skaitmenines darbo vietas (žr. MEMO / 14 / 383).

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai