Susisiekti su mumis

taip pat rasti bendrus pasaulinių iššūkių sprendimus bendrais veiksmais daugiašaliuose forumuose. Bendro intereso sritys yra, pavyzdžiui, atsinaujinanti energija