Tag: Šri Lanka

Europos Komisija stiprina paramą kovai su terorizmu, prevenciją #ViolentExtremism ir taikos kūrimą #SriLanka

Europos Komisija stiprina paramą kovai su terorizmu, prevenciją #ViolentExtremism ir taikos kūrimą #SriLanka

| Rugpjūtis 15, 2019

Europos Komisija, naudodama savo stabilumo ir taikos skatinimo priemonę, skyrė 8.5 mln. EUR Šri Lankos pastangoms užkirsti kelią smurtiniam ekstremizmui, ugdyti bendruomenių atsparumą ir skatinti taiką bei toleranciją. Tai taip pat prisidės prie vykstančio taikos kūrimo proceso per šalies viduje perkeltus asmenis ir pabėgėlius, galinčius grįžti į savo žemę. Šis paskirstymas […]

Continue Reading

#SriLanka: Europos Komisija praneša, 38 mln € naujų plėtros programų Šri Lanka

#SriLanka: Europos Komisija praneša, 38 mln € naujų plėtros programų Šri Lanka

Šiandien Europos Komisija bendrai pasirašyti du naujus paramos programas verta 38 mln € viso į kaimo plėtros ir prekybos su Šri Lankos srityje, kaip Tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros Neven mimica ES komisaru, atvyksta trijų dienų vizito į Šalis. Prieš vizitą komisaras mimica sakė: "su šia nauja [...]

Continue Reading

Komisija praneša, tolesnius veiksmus kovojant su neteisėta žvejyba pasauliniu mastu

Komisija praneša, tolesnius veiksmus kovojant su neteisėta žvejyba pasauliniu mastu

Europos Komisija priims priemones paskelbiama apie tolesnius veiksmus kovojant su nelegalia žvejyba paketą. Kaip dalį savo pastangų, ES imasi veiksmų prieš trečiąsias šalis, kuris leidžia nelegalią žvejybą arba kurie daro nepakankamai su ja kovoti. Nelegali žvejyba kelia didelį susirūpinimą: jis eikvoja žuvų ištekliai, [...]

Continue Reading