Susisiekti su mumis

Duomenų apsauga

ES duomenų apsaugos reforma gali remti verslą ir apsaugoti piliečius

Dalintis:

paskelbta

on

dvejetainiai_duomenys_ilustracija_450ES duomenų apsaugos taisyklių reforma palaikys atsigaunančią, tačiau vis dar trapią Europos ekonomiką, sakė Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP), Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui pristatęs savo 2013 m. Metinę veiklos ataskaitą. (LIBE) Europos Parlamente. 

Reformuotos taisyklės turėtų užtikrinti aiškumą ir nuoseklumą visoje Europoje: tos pačios taisyklės bus taikomos visoms įmonėms, kurios verčiasi verslu ES, nepriklausomai nuo to, kur jos yra įsikūrusios, o piliečiai bus labiau įsitikinę, kaip elgiamasi su jų asmenine informacija.

EDPS Peter Hustinx said: “The European Parliament has voted resoundingly in favour of the reform package which will offer a uniform set of rules that will make it simpler – and more economical – for online and traditional businesses to follow. The onus is now on the Council to support the package, guaranteeing citizens the right to control what their personal information is used for and the right to recourse if they are unfairly targeted or discriminated against.”

Giovanni Buttarelli, Assistant Supervisor, added: “The reformed EU rules on data protection should provide for clarity and consistency, such as in the conditions for data transfers, processing personal information for law enforcement purposes and conflicts in international law. The value of personal information has increased in line with the growth of the digital economy. The swift adoption of this package will go some way to restoring confidence in a digital environment that has been seriously undermined by various surveillance scandals.”

2013 m., Vykdant jo konsultacinį darbą dėl naujų teisinių priemonių, ES duomenų apsaugos teisinės sistemos peržiūra ir toliau buvo svarbiausia EDAPP darbotvarkėje ir išliks prioritetu 2014 m. Skaitmeninė darbotvarkė ir privatumas Naujų technologijų rizika taip pat buvo reikšmingi 2013 m. bruožai. Tačiau, kaip nurodyta jo 2013 m. metinėje ataskaitoje, Stokholmo programos įgyvendinimas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje ir vidaus rinkos klausimai, tokie kaip finansų sektoriaus reforma, visuomenės sveikatos ir vartotojų reikalų srityse, taip pat turėjo įtakos duomenų apsaugai. EDAPP taip pat sustiprino bendradarbiavimą su kitomis priežiūros institucijomis, ypač dėl didelio masto IT sistemų.

Prižiūrėdamas ES institucijas ir įstaigas, EDAPP, tvarkydamas asmens duomenis, 2013 m. Bendravo su daugiau duomenų apsaugos pareigūnų daugiau institucijų ir įstaigų nei bet kada anksčiau. Be to, atlikus keletą EDAPP apklausų paaiškėjo, kad dauguma ES institucijų ir įstaigų, įskaitant daugelį agentūrų, pasisekė progress in complying with the data protection Regulation, although there are still some which should increase their efforts. The main challenge for the EDPS in 2013 was that the organisation’s activities continued to grow both in scale and scope while budget restraints due to the financial crisis were still in place. Nevertheless, as they reflect on the final year of their shared mandate, Peter Hustinx and Giovanni Buttarelli note that the EDPS has developed into a mature organizacija, sugebanti spręsti daugybę duomenų apsaugos institucijos uždavinių labai dinamiškoje aplinkoje.

Kai kurie pagrindiniai EDAPP duomenys 2013 m

Reklama
  • Priimta 91 nuomonė dėl išankstinio patikrinimo, 21 nuomonė dėl išankstinio patikrinimo
  • Gauti 78 skundai, 30 priimtini
  •  Gautos 37 konsultacijos dėl administracinių priemonių
  •  Atlikti aštuoni patikrinimai vietoje (įskaitant 2 faktų nustatymo vizitus) ir trys patikrinimai
  •  Paskelbtas vienas gairių rinkinys dėl asmeninės informacijos tvarkymo viešųjų pirkimų srityje
  •  Paskelbta 20 teisėkūros nuomonių
  •  Pateikta 13 oficialių pastabų rinkinių
  •  Pateikti 33 neoficialių komentarų rinkiniai

Papildoma informacija

Privatumas ir duomenų apsauga yra pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Pagal Duomenų apsaugos Reglamentas (EB) Nr. 45/2001, viena iš EDAPP pareigų yra patarti Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai dėl pasiūlymų dėl naujų teisės aktų ir daugybės kitų klausimų, turinčių įtakos duomenų apsaugai. Be to, ES institucijos ir įstaigos tvarkyti asmens duomenis, keliančius specifinę riziką asmenų teisėms ir laisvėms (duomenų subjektai) iš anksto tikrina EDAPP. Jei EDAPP nuomone, tvarkant pranešimą, apie kurį pranešta, gali būti pažeista kuri nors reglamento nuostata, jis pateikia pasiūlymus, kaip išvengti tokio pažeidimo.

ES duomenų apsaugos reformos paketas: O25 m. sausio 2012 d. Europos Komisija priėmė reformų paketą, kurį sudaro du teisės aktų pasiūlymai: bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse) ir speciali direktyva (perkeliama į nacionalinius įstatymus) dėl duomenų apsaugos šioje srityje. policijos ir teisingumo srityje. Be jo nuomonė 7 m. kovo 2012 d. EDAPP išsiuntė toliau komentarai kovo 15 d. Šie du pasiūlymai buvo plačiai aptarti Europos Parlamente (EP) ir Taryboje. Europos Parlamentas balsavo dėl paketo 12 m. kovo 2014 d. Dėl Tarybos diskusijų rezultatų bus nustatyti tolesni veiksmai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie reformą, kreipkitės į tam skirtą skyrių EDAPP interneto svetainėje.

Asmeninė informacija ar duomenys: Ainformacija apie identifikuotą ar atpažįstamą fizinį (gyvą) asmenį. Pavyzdžiui, vardai, gimimo datos, nuotraukos, el. Pašto adresai ir telefono numeriai. Asmens duomenimis taip pat laikoma kita informacija, tokia kaip sveikatos duomenys, duomenys, naudojami vertinimo tikslais, ir srauto duomenys apie telefono, el. Pašto ar interneto naudojimą.

Privatumas: Individo teisė būti paliktas vienas ir kontroliuoti informacijos apie savo ar sau. Teisė į privatumą ar privačiame gyvenime yra įtvirtinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (12 straipsnis), Europos žmogaus teisių konvencijos (8 straipsnis) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (7 straipsnis). Chartijoje taip pat yra aiškus teisę į savo asmens duomenimis (8 straipsnis) apsauga.

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.

Trendai