Susisiekti su mumis

Čekijos Respublika

„NextGenerationEU“: Europos Komisija pritaria Čekijos 7 mlrd. EUR atkūrimo ir atsparumo planui

Dalintis:

paskelbta

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

Šiandien (liepos 19 d.) Europos Komisija priėmė teigiamą Čekijos atkūrimo ir atsparumo plano vertinimą. Tai yra svarbus žingsnis link ES išmokėti 7 mlrd. EUR dotacijų pagal atkūrimo ir atsparumo priemonę. Šis finansavimas padės įgyvendinti svarbiausias investicijų ir reformų priemones, išdėstytas Čekijos atkūrimo ir atsparumo plane. Tai atliks pagrindinį vaidmenį padedant Čekijai sustiprėti iš COVID-19 pandemijos.

RRF yra „NextGenerationEU“ pagrindas, kuris skirs 800 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis) investicijoms ir reformoms visoje ES remti. Čekijos planas yra beprecedenčio suderinto ES atsako į krizę COVID-19 dalis, siekiant spręsti bendras Europos problemas priimant ekologišką ir skaitmeninį perėjimą, stiprinant ekonominį ir socialinį atsparumą ir bendrosios rinkos sanglaudą.

Komisija įvertino Čekijos planą remdamasi RRF reglamente nustatytais kriterijais. Komisijos analizėje visų pirma svarstyta, ar Čekijos plane numatytos investicijos ir reformos palaiko ekologišką ir skaitmeninį perėjimą; prisidėti veiksmingai sprendžiant Europos semestre nustatytas problemas; stiprinti jo augimo potencialą, darbo vietų kūrimą ir ekonominį bei socialinį atsparumą.

reklama

Užtikrinti ekologišką ir skaitmeninį Čekijos perėjimą  

Komisijos atliktas Čekijos plano vertinimas rodo, kad 42 proc. Viso asignavimo skiriama priemonėms, kuriomis remiami klimato tikslai. Planas apima investicijas į atsinaujinančią energiją, centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimą, anglimis kūrenamų katilų keitimą ir gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Plane taip pat numatytos gamtos apsaugos ir vandentvarkos priemonės, taip pat investicijos į tvarų judumą.

Komisijos atliktu Čekijos plano vertinimu nustatyta, kad 22% viso skiriamo lėšų skiriama priemonėms, palaikančioms skaitmeninį perėjimą. Plane numatomos investicijos į skaitmeninę infrastruktūrą, viešojo administravimo skaitmeninimą, įskaitant sveikatos, teisingumo ir statybos leidimų administravimo sritis. Tai skatina verslo ir skaitmeninių projektų skaitmeninimą kultūros ir kūrybos sektoriuose. Plane taip pat numatytos priemonės skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti visais lygmenimis, kaip švietimo sistemos dalis ir per specialias kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas.

reklama

Stiprinti Čekijos ekonominį ir socialinį atsparumą

Komisija mano, kad Čekijos plane veiksmingai sprendžiami visi ekonominiai ir socialiniai uždaviniai arba jų dalis, išdėstyti konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, kurias Taryba Čekijai adresavo Europos semestre 2019 m. Ir 2020 m.

Plane numatytos priemonės investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančius energijos šaltinius, tvarų transportą ir skaitmeninę infrastruktūrą spręsti. Keliomis priemonėmis siekiama spręsti poreikį ugdyti skaitmeninius įgūdžius, gerinti švietimo kokybę ir įtraukumą bei didinti vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą. Plane taip pat numatyta pagerinti verslo aplinką, daugiausia pasitelkiant plataus masto e. Valdžios priemones, pertvarkant statybą leidžiančių dokumentų ir kovos su korupcija priemones. Mokslinių tyrimų ir plėtros srities iššūkiai bus pagerinti investuojant į viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą bei finansinę ir nefinansinę paramą novatoriškoms įmonėms.

Planas yra išsamus ir tinkamai subalansuotas atsakas į Čekijos ekonominę ir socialinę padėtį, taip tinkamai prisidedant prie visų šešių ramsčių, nurodytų RRF reglamente.

Parama pavyzdinėms investicijoms ir reformų projektams

Čekijos plane siūlomi projektai visose septyniose Europos pavyzdinėse srityse. Tai yra konkretūs investiciniai projektai, kuriais sprendžiami visoms valstybėms narėms bendri klausimai tose srityse, kurios sukuria darbo vietas ir skatina ekonomikos augimą ir yra reikalingos pereinant nuo dvynių. Pavyzdžiui, Čekija pasiūlė 1.4 mlrd. EUR remti pastatų energinį efektyvumą ir 500 mln. EUR skaitmeniniams įgūdžiams stiprinti per švietimą ir investicijas į visos darbo jėgos kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas.  

Komisijos vertinimu nustatyta, kad nė viena į planą įtraukta priemonė nepadaro didelės žalos aplinkai, laikydamasi RRF reglamente nustatytų reikalavimų.

Atkūrimo ir atsparumo plane siūlomos priemonės, susijusios su kontrolės sistemomis, yra tinkamos siekiant užkirsti kelią korupcijai, sukčiavimui ir interesų konfliktams, susijusiems su lėšų naudojimu, nustatyti ir ištaisyti. Tikimasi, kad susitarimais bus veiksmingai išvengta dvigubo finansavimo pagal tą reglamentą ir kitas Sąjungos programas. Šias kontrolės sistemas papildo papildomos audito ir kontrolės priemonės, nurodytos Komisijos pasiūlyme dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo kaip gairės. Šie etapai turi būti įvykdyti prieš Čekijai pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą Komisijai.

Prezidentė Ursula von der Leyen sakė: „Šiandien Europos Komisija nusprendė suteikti žalią šviesą Čekijos atsigavimo ir atsparumo planui. Šis planas vaidins svarbų vaidmenį palaikant žalesnę ir labiau skaitmeninę Čekijos ateitį. Priemonės, gerinančios energijos vartojimo efektyvumą, skaitmeninančios viešąjį administravimą ir atgrasančios nuo netinkamo viešųjų lėšų naudojimo, tiksliai atitinka „NextGenerationEU“ tikslus. Aš taip pat džiaugiuosi, kad plane labai akcentuojamas Čekijos sveikatos priežiūros sistemos atsparumo stiprinimas, siekiant ją paruošti ateities iššūkiams. Mes stovėsime su jumis kiekviename žingsnyje, kad užtikrintume visišką plano įgyvendinimą.

Ekonomikos komisaras Paolo Gentiloni sakė: „Čekijos atkūrimo ir atsparumo planas suteiks stiprų impulsą šalies pastangoms atsistoti po krizės po pandemijos sukelto ekonominio šoko. 7 milijardai eurų į „NextGenerationEU“ fondus, kurie ateis į Čekiją per ateinančius penkerius metus, palaikys plataus masto reformų ir investicijų programą, kuria siekiama sukurti tvaresnę ir konkurencingesnę ekonomiką. Jos apima labai dideles investicijas į pastatų atnaujinimą, švarią energiją ir tvarų judumą, taip pat priemones, skirtas skaitmeninei infrastruktūrai ir įgūdžiams stiprinti bei viešųjų paslaugų skaitmeninimui. Verslo aplinkai bus naudinga skatinti e. Valdžią ir kovos su korupcija priemones. Planas taip pat rems sveikatos priežiūros tobulinimą, įskaitant sustiprintą vėžio prevenciją ir reabilitacijos priežiūrą “.

Tolesni žingsniai

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo skirti 7 mlrd. EUR dotacijų Čekijai pagal RRF. Dabar Taryba paprastai turės keturias savaites priimti Komisijos pasiūlymą.

Tarybai patvirtinus planą Čekijai būtų galima išmokėti 910 mln. Eurų išankstinio finansavimo. Tai sudaro 13% visos Čekijai skirtos sumos.

„Žmonėms tinkama ekonomika“ vykdomasis viceprezidentas Valdis Dombrovskis sakė: „Šis planas padės Čekijai atsigauti ir paskatins jos ekonomikos augimą, kai Europa pasirengs ekologiškam ir skaitmeniniam perėjimui. Čekija ketina investuoti į atsinaujinančią energiją ir tvarų transportą, tuo pačiu gerindama pastatų energinį efektyvumą. Jo tikslas - išplėsti skaitmeninį ryšį visoje šalyje, skatinti skaitmeninį švietimą ir įgūdžius bei skaitmeninti daugelį viešųjų paslaugų. Ir tai yra sveikintinas dėmesys verslo aplinkos ir teisingumo sistemos gerinimui, paremtas kovos su korupcija ir e. Valdžios skatinimo priemonėmis - visa tai darniai reaguojant į Čekijos ekonominę ir socialinę padėtį. Tinkamai įgyvendinus šį planą, Čekija taps patikima ateičiai “.

Komisija leis atlikti tolesnes išmokas remdamasi tuo, kad tinkamai įvykdyti Tarybos įgyvendinimo sprendime nustatyti tarpiniai tikslai ir tikslai, atspindintys pažangą įgyvendinant investicijas ir reformas. 

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai: Europos Komisija pritaria Čekijos atkūrimo ir atsparumo planui

Atkūrimo ir atsparumo priemonė: klausimai ir atsakymai

Fdokumentas apie Čekijos atkūrimo ir atsparumo planą

Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl Čekijos atkūrimo ir atsparumo plano vertinimo patvirtinimo

Pasiūlymo dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl Čekijos atkūrimo ir atsparumo plano įvertinimo patvirtinimo priedas

Tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo

Atkūrimo ir atsparumo priemonė

Atkūrimo ir atsparumo priemonės reglamentas

Čekijos Respublika

Čekijoje susidūrus traukiniams žuvo du žmonės

paskelbta

on

Du žmonės žuvo, septyni buvo kritinės būklės, dar 31 buvo sužeistas susidūrus dviem keleiviniams traukiniams netoli Vakarų Čekijos miesto Domazlice, trečiadienį pranešė Čekijos naujienų agentūra CTK, rašo Janas Lopatka, "Reuters".

Čekijos transporto ministras Karelas Havlicekas socialiniame tinkle „Twitter“ sakė, kad vienas iš traukinių buvo „Ex 351“, kuris, pasak „Czech Railways“ svetainės, yra greitasis traukinys iš Miuncheno į Prahą.

reklama

Continue Reading

Čekijos Respublika

NextGenerationEU: Prezidentas von der Leyen Čekijoje pristatys Komisijos vertinimą dėl nacionalinio atkūrimo plano

paskelbta

on

Šiandien (liepos 19 d.) Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (nuotraukoje) bus Čekijoje ir pateiks Komisijos vertinimą dėl nacionalinio atkūrimo ir atsparumo plano pagal „NextGenerationEU“. Pirmadienio rytą prezidentas von der Leyenas keliaus į Prahą susitikti su ministru pirmininku Andrej Babiš kartu su viceprezidente Věra Jourová. Ji taip pat aplankys Prahos valstybinę operą, valstybinį operos ir nacionalinį muziejų ir aptars investicijas į energijos vartojimo efektyvumą. 

reklama

Continue Reading

Čekijos Respublika

Parlamento balsavimas dėl Andrejaus Babišo rodo, kad interesų konfliktas kelia grėsmę ES sprendimų priėmimui

paskelbta

on

Šiandien (birželio 9 d.) EP nariai balsuos dėl Čekijos ministro pirmininko Andrejaus Babišo interesų konflikto (nuotraukoje). Balsuojant, kurio pareikalavo Žaliųjų / EFA frakcija, Komisija ir Taryba ragina imtis veiksmų dėl vykstančio interesų konflikto, susijusio su Čekijos ministru pirmininku ir jo „Agrofert“ įmonių grupe. Komisija neseniai paskelbė savo pirmąjį premjero Babišo finansų auditą; tęsiamas antrasis auditas, kuriame nagrinėjami konfliktai dėl ES žemės ūkio lėšų, ir jis dar nepaskelbtas.
Mikuláš Peksa, Piratų partijos europarlamentaras ir „Verts / ALE“ biudžeto kontrolės komiteto koordinatorius sakė: „„ Agrofert “yra didžiausia bendrosios žemės ūkio politikos lėšų gavėja iš visų Europos įmonių, o jos savininkas yra posėdžiaujantis ES ministras pirmininkas Andrejus Babišas. Tai ne tik Čekijos problema, bet didžiulė visos Europos Sąjungos problema. Ministro Pirmininko interesų konfliktas kenkia ES sprendimų priėmimui ir silpnina pasitikėjimą mūsų institucijomis. Šiandienos balsavimas rodo, kad Parlamentas puikiai suvokia šios padėties rimtumą ir neatidėliotiną poreikį. sukurti sistemingą požiūrį tiek Čekijoje, tiek Briuselyje, siekiant sustabdyti tokios žalingos padėties pasikartojimą.

"Labai sveikintina, kad vienas iš pirmųjų naujojo Europos prokuroro veiksmų buvo pradėti tyrimą dėl ministro pirmininko Babišo. Visų pirma, kai Čekijoje prokuroras buvo priverstas atsistatydinti dėl politinio spaudimo, nerimaudamas išpuolio prieš valstybės valdžią. Gerai matyti, kad šią savaitę mūsų kolegos „Renew“ taip nuoširdžiai palaiko teisinės valstybės principą, tačiau tikimės, kad jie taip pat palaiko šį pasiūlymą, raginantį interesų konfliktą aplink savo sąjungininką Babišą. Etikos, pasitikėjimo ir demokratinių principų palaikymas turi peržengti partijos ribas. politika.

"Neseniai„ Agrofert “paskelbė viešąjį ryšį, teigdamas, kad šis interesų konfliktas yra tik„ politinis klausimas “, tačiau realybė yra kur kas rimtesnė. Tai rimta problema visiems Čekijos ir ES piliečiams, kai kyla grėsmė teisinei valstybei; ES Tarybos narys derasi dėl lėšų, kurios gali būti naudingos jam asmeniškai; ir kai mokesčių mokėtojams teks sumokėti už šį konfliktą. Komisija turi baigti ir paskelbti kitą „Babiš“ auditą ir apibūdinti, kaip ji ketina apsaugoti ES lėšas ir įstatymas “.
Europos Parlamento narė Viola von Cramon, Žaliųjų / EFA biudžeto kontrolės komiteto koordinatorė, sakė:
 "Ministras Pirmininkas Babišas yra interesų konflikte, o Taryba nieko nedaro, kad tai netrukdytų paveikti aukščiausiu lygiu priimtų sprendimų. Dabartinėse derybose dėl naujosios bendrosios žemės ūkio politikos ponas Babišas pasisakė prieš ir prieštarauja bet kokiai esminiai BŽŪP reformai. - žemės ūkio išmokų viršutinė riba dideliems paramos gavėjams. Čekijos ministrui pirmininkui nebereikia leisti derėtis dėl lėšų ir politikos, kuri galėtų būti naudinga asmeniškai. ES piliečiai turi galėti pasitikėti, kad jų sprendimus priimantys subjektai veikia žmonės, kuriems jie turėtų atstovauti, o ne savo kišenės. Taryba turi nurodyti, kaip ji ketina apsaugoti derybas dėl DFP ir naujos kartos ES nuo šio nuolatinio interesų konflikto.
 
"Kaip liudijame Vengrijoje ir Lenkijoje, demokratinės institucijos yra silpnos ir jas galima greitai išardyti. Negalima to leisti ir Čekijoje, kur politinis kišimasis ir žiniasklaidos nuosavybė sukuria pavojingą precedentą. Kas vyksta Čekijoje šiandien yra panašus į tai, ką mes vadiname „valstybės gaudymu“ kitose šalyse. Mes neturime leisti, kad tai paveiktų ES sprendimų priėmimą. Komisija turi daug galimybių apsvarstyti galimybę naudoti naują teisinės valstybės mechanizmą, pagrįstą grėsmėmis tiek Europos vertybėms, tiek Čekijos ir Europos piliečiai turi žinoti, kad Komisija yra jų pusėje, o ne galingas verslo elitas “.
Daugiau informacijos:
Diskusijos prieš šią rezoliuciją įvyko paskutinėje plenarinėje sesijoje. Balsavimas vyks maždaug per pietus, rezultatų tikimasi šį vakarą. Tikimasi, kad balsavimas bus priimtas balsų dauguma.
Europos Komisija aiškiai parodė, kad ministras pirmininkas Babišas pažeidė interesų konflikto taisykles dėl patikėjimo fondų, susijusių su jo „Agrofert“ įmonių grupe, kontrolės. Visos ES subsidijos, taip pat visos lėšos, kurios buvo skirtos iš Čekijos nacionalinio biudžeto jo įmonei „Agrofert“ nuo 2017 m. Vasario mėn. (Kai įsigaliojo vietinis interesų konflikto įstatymas), yra neteisėtos ir turėtų būti grąžintos. Žaliųjų / EFA frakcija pirmieji paragino Komisiją ištirti šį konfliktą dar 2018 m. Rugsėjo mėn.

Continue Reading
reklama
reklama
reklama

Tendencijos