Susisiekti su mumis

EU

„NextGenerationEU“: Europos Komisija pritaria Graikijos 30.5 mlrd. EUR atkūrimo ir atsparumo planui

Dalintis:

paskelbta

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

Šiandien (birželio 17 d.) Europos Komisija priėmė teigiamą Graikijos atkūrimo ir atsparumo plano vertinimą. Tai yra svarbus žingsnis siekiant išmokėti 17.8 mlrd. EUR dotacijų ir 12.7 mlrd. EUR paskolų pagal atkūrimo ir atsparumo priemonę (RRF) 2021–2026 m. Šis finansavimas padės įgyvendinti svarbiausias investicijas ir reformas, nurodytas Graikijos atkūrimo ir atsparumo plane. Tai atliks pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad Graikija stipriau išsiskirtų iš COVID-19 pandemijos. RRF, esanti „NextGenerationEU“ centre, skirs iki 672.5 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis) investicijoms ir reformoms remti visoje ES.

Žmonėms tinkama ekonomika Vykdantysis viceprezidentas Valdis Dombrovskis sakė: „Graikijos atkūrimo planas padės jai geriau išsivystyti iš pandemijos ir suteiks ekonomiką ekologiškesnei ir skaitmeniškesnei ateičiai. Priemonės apima paramą efektyviai energiją naudojančiam remontui ir švariam miesto transportui, taip pat dėmesį skiriant gyventojų skaitmeninių įgūdžių tobulinimui tiek švietimo, tiek perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo srityse. Mes sveikiname Graikijos siekį pagyvinti privačias investicijas ir reformuoti darbo rinkos politiką, skaitmeninti viešąjį administravimą ir verslą - visa tai bus labai svarbu modernizuojant Graikijos ekonomiką. Kartu planas suteikia unikalią galimybę Graikijai parengti savo ekonomiką ir žmones ateičiai ir nukreipti šalį į tvaresnį augimo kelią. Esame pasirengę remti Graikijos valdžios institucijas, kad jos visiškai įgyvendintų šias reformas ir investicijas “.

Graikijos planas yra precedento neturintis precedento neturintis koordinuotas ES atsakas į krizę COVID-19, siekiant spręsti bendras Europos problemas, atsižvelgiant į ekologišką ir skaitmeninį perėjimą, stiprinti ekonominį ir socialinį atsparumą bei bendrosios rinkos sanglaudą. Komisija Graikijos planą įvertino remdamasi RRF reglamente nustatytais kriterijais. Komisijos analizėje buvo svarstoma, ar Graikijos plane numatytos investicijos ir reformos palaiko ekologišką ir skaitmeninį perėjimą; prisidėti veiksmingai sprendžiant Europos semestre nustatytas problemas; stiprinti jo augimo potencialą, darbo vietų kūrimą ir ekonominį bei socialinį atsparumą.

reklama

Užtikrinti žalius ir skaitmeninius Graikijos perėjimus

Komisijos vertinant planą nustatyta, kad 38% viso Graikijos asignavimo skiriama priemonėms, kuriomis remiami klimato tikslai. Tai apima investicijas į elektros tinklo atnaujinimą, paramos atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojams stiprinimą. Be to, plane remiamos investicijos į efektyviai energiją vartojančias renovacijas ir vietinių miesto planų rengimą, daugiausia dėmesio skiriant miestų atsparumui klimato kaitai. Kitos priemonės apima paramą nacionalinei miškų atkūrimo programai ir išsamią civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemų stiprinimo strategiją, kuri, be kita ko, apima investicijas į potvynių švelninimą. Komisijos vertinant planą nustatyta, kad 23% viso Graikijos asignavimo skiriama skaitmeniniam perėjimui.

Tai viršija mažiausiai 20 proc. Reikalaujamą RRF reglamentą. Graikijos skaitmeninio perėjimo palaikymo priemonės apima investicijas į skaitmeninę infrastruktūrą, pvz., 5G ir šviesolaidinius tinklus, viešojo administravimo skaitmeninio perėjimo palaikymo priemones ir investicijas bei reformas, skirtas paremti verslo skaitmeninimą, ypatingą dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms. Plane taip pat numatytos priemonės skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti visais lygmenimis, kaip švietimo sistemos dalis ir rengiant specialius mokymus visoms amžiaus grupėms. Stiprinti Graikijos ekonominį ir socialinį atsparumą Komisija mano, kad Graikijos plane veiksmingai sprendžiami visi ekonominiai ir socialiniai uždaviniai arba jų dalis, išdėstyti konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, kurias Taryba kreipėsi į Graikiją Europos semestro metu 2019 m. Ir 2020 m. priemonės, kurios prisideda prie ekonomikos augimo ir didina užimtumą gerindamos produktyvumą.

reklama

Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Džiaugiuosi galėdama pateikti Europos Komisijos teigiamą Graikijos 30.5 mlrd. EUR atkūrimo ir atsparumo plano vertinimą. Planas yra ambicingas ir padės sukurti geresnę Graikijos žmonių ateitį. Tai gali pertvarkyti Graikiją dešimtmečiams į priekį. Turime iš to kuo geriau pasinaudoti kitoms kartoms. Mes stovėsime su jumis kiekviename žingsnyje “.

Plane numatyta įgyvendinti išsamią nacionalinę visuomenės sveikatos programą, kuri palaikys pirminę, antrinę ir tretinę prevenciją ir sustiprins pirminę priežiūrą, padarydama ekonomiką atviresnę, gerindama viešąjį administravimą ir efektyvindama teismų sistemą. Kartu su reikšmingu viešųjų investicijų padidėjimu, plane visapusiškai naudojamos atkūrimo ir atsparumo priemonės paskolos, skirtos finansuoti įmones ir padidinti privačių investicijų lygį. Planas grindžiamas ir papildo pagrindines vykstančias struktūrines reformas, siekiant pagerinti platesnį ekonomikos funkcionavimą ir kurias šiuo metu stebi pagal sustiprintos priežiūros sistemą. Planas yra išsamus ir tinkamai subalansuotas atsakas į Graikijos ekonominę ir socialinę padėtį, taip tinkamai prisidedant prie visų šešių RRF reglamento ramsčių.

Parama pavyzdiniams investiciniams ir reformų projektams

Graikijos plane siūlomi projektai visose septyniose Europos pavyzdinėse srityse. Tai yra konkretūs investiciniai projektai, kuriais sprendžiami visoms valstybėms narėms bendri klausimai tose srityse, kurios sukuria darbo vietas ir skatina ekonomikos augimą ir yra reikalingos pereinant iš dviejų. Pavyzdžiui, Graikija pasiūlė 2.3 mlrd. EUR reformuoti švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemą kartu su investicijomis į kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas, apimančias visą darbo jėgą. Šiomis priemonėmis siekiama suteikti žmonėms aukštos kokybės ir su darbo rinka susijusių įgūdžių, įskaitant įgūdžius, susijusius su ekologišku ir skaitmeniniu perėjimu. Atliekant vertinimą taip pat nustatyta, kad nė viena iš plane numatytų priemonių nepažeidžia aplinkos, laikydamasi RRF reglamente nustatytų reikalavimų.

Graikijos įdiegtos kontrolės sistemos laikomos tinkamomis finansiniams Sąjungos interesams apsaugoti. Plane pateikiama pakankamai informacijos apie tai, kaip nacionalinės valdžios institucijos užkirs kelią, aptiks ir ištaisys interesų konflikto, korupcijos ir sukčiavimo atvejus, susijusius su lėšų naudojimu.

Ekonomikos komisaras Paolo Gentiloni sakė: „Praėjus keturiasdešimt metų nuo Graikijos įstojimo į Bendriją, mes atidarome naują ilgosios šalies istorijos skyrių. Graikija turėtų gauti naudos iš daugiau nei 30 mlrd. EUR paramos per „NextGenerationEU“, finansavimą, kuris bus pagrindinės investicijos ir plataus užmojo reformos per ateinančius penkerius metus. Tai ambicingas planas, kuris naudingas kiekvienai Graikijos daliai ir kiekvienam Graikijos visuomenės segmentui. Graikija nuėjo ilgą kelią nuo paskutinės krizės, taip pat padarė ir Europos Sąjunga: „NextGenerationEU“ yra partnerystė, kurią mes tęsime kartu “.

Tolesni žingsniai

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo skirti 17.8 mlrd. EUR dotacijų ir 12.7 mlrd. EUR paskolų Graikijai pagal RRF. Dabar Taryba paprastai turės keturias savaites priimti Komisijos pasiūlymą. Tarybai patvirtinus planą, Graikijai būtų galima išmokėti 4 mlrd. Eurų išankstinio finansavimo. Tai sudaro 13% visos Graikijai skirtos sumos. Komisija leis atlikti tolesnes išmokas remdamasi tuo, kad tinkamai įvykdyti Tarybos įgyvendinimo sprendime nustatyti tarpiniai tikslai ir tikslai, atspindintys pažangą įgyvendinant investicijas ir reformas.

Europos Komisija

NextGenerationEU: Europos Komisija Slovėnijai išmoka 231 mln. EUR išankstinio finansavimo

paskelbta

on

Europos Komisija Slovėnijai išankstinį finansavimą išmokėjo 231 mln. Išankstinio finansavimo mokėjimas padės pradėti įgyvendinti esmines investicijų ir reformų priemones, nurodytas Slovėnijos atkūrimo ir atsparumo plane. Komisija leis toliau mokėti išmokas, remdamasi Slovėnijos atkūrimo ir atsparumo plane nurodytų investicijų ir reformų įgyvendinimu.

Šalis iš viso plano įgyvendinimo laikotarpiu gaus 2.5 mlrd. Eurų, ty 1.8 mlrd. Eurų dotacijų ir 705 mln. Eurų paskolų. Šios dienos išmokos yra susijusios su tuo, kad neseniai sėkmingai įgyvendintos pirmosios skolinimosi operacijos pagal „NextGenerationEU“. Iki metų pabaigos Komisija ketina surinkti iki 80 mlrd. Eurų ilgalaikio finansavimo, kurį papildys trumpalaikiai ES vekseliai, kad būtų finansuojamos pirmosios planuojamos išmokos valstybėms narėms pagal „NextGenerationEU“.

RRF yra „NextGenerationEU“ pagrindas, kuris suteiks 800 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis) investicijoms ir reformoms valstybėse narėse remti. Slovėnijos planas yra precedento neturinčio ES atsako į kovą su COVID-19 krize dalis, skatinant žalią ir skaitmeninį perėjimą bei stiprinant mūsų visuomenės atsparumą ir sanglaudą. A pranešimą spaudai yra prieinami internete.

reklama

Continue Reading

Kipras

NextGenerationEU: Europos Komisija Kiprui išmoka 157 mln. EUR išankstinio finansavimo

paskelbta

on

Europos Komisija išankstinį finansavimą Kiprui išmokėjo 157 mln. Išankstinio finansavimo mokėjimas padės pradėti įgyvendinti esmines investicijų ir reformų priemones, nurodytas Kipro atkūrimo ir atsparumo plane. Komisija leis toliau mokėti išmokas, remdamasi Kipro atkūrimo ir atsparumo plane nurodytų investicijų ir reformų įgyvendinimu.

Šalis iš viso plano įgyvendinimo laikotarpiu gaus 1.2 mlrd. Eurų, 1 mlrd. Eurų - dotacijų ir 200 mln. Eurų - paskolų. Šios dienos išmokos yra susijusios su tuo, kad neseniai sėkmingai įgyvendintos pirmosios skolinimosi operacijos pagal „NextGenerationEU“. Iki metų pabaigos Komisija ketina surinkti iki 80 mlrd. Eurų ilgalaikio finansavimo, kurį papildys trumpalaikiai ES vekseliai, kad būtų finansuojamos pirmosios planuojamos išmokos valstybėms narėms pagal „NextGenerationEU“. „NextGenerationEU“ dalis RRF suteiks 723.8 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis) investicijoms ir reformoms valstybėse narėse remti.

Kipro planas yra precedento neturinčio ES atsako į kovą su COVID-19 krize dalis, skatinant žalią ir skaitmeninį perėjimą bei stiprinant mūsų visuomenės atsparumą ir sanglaudą. A pranešimą spaudai yra prieinami internete.

reklama

Continue Reading

Belgija

ES sanglaudos politika: Belgija, Vokietija, Ispanija ir Italija gauna 373 mln. EUR sveikatos ir socialinėms paslaugoms, MVĮ ir socialinei įtraukčiai remti

paskelbta

on

Komisija penkiems skyrė 373 mln Europos socialinis fondas (ESF) ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) veiklos programas (VP) Belgijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir Italijoje, siekiant padėti šalims, kurios reaguoja į koronaviruso ekstremalias situacijas ir jas taiso, „REACT-EU“. Belgijoje, pakeitus Valonijos VP, papildomai bus skirta 64.8 mln. Eurų medicininei įrangai, skirtai sveikatos priežiūros paslaugoms ir naujovėms, įsigyti.

Lėšos padės mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) plėtoti elektroninę prekybą, kibernetinį saugumą, svetaines ir internetines parduotuves, taip pat regioninei ekologinei ekonomikai, nes bus efektyvus energijos vartojimas, aplinkos apsauga, pažangių miestų kūrimas ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimas viešosios infrastruktūros. Vokietijoje, Heseno federalinėje žemėje, 55.4 mln. Eurų bus remiama su sveikata susijusi mokslinių tyrimų infrastruktūra, diagnostiniai gebėjimai ir inovacijos universitetuose ir kitose mokslo institucijose, taip pat investicijos į mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas klimato ir tvaraus vystymosi srityse. Šiuo pakeitimu taip pat bus remiama MVĮ ir lėšos pradedantiems verslui per investicinį fondą.

Sachsen-Anhalt mieste 75.7 mln. EUR palengvins MVĮ ir institucijų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų srityse, ir teikti investicijas bei apyvartinį kapitalą koronaviruso krizės paveiktoms labai mažoms įmonėms. Be to, lėšos leis investuoti į įmonių energijos vartojimo efektyvumą, remti skaitmenines naujoves MVĮ ir įsigyti skaitmeninės įrangos mokykloms ir kultūros įstaigoms. Italijoje nacionalinei veiksmų programai „Socialinė įtrauktis“ bus skirta 90 mln. Eurų, kad būtų skatinama žmonių, patiriančių didelį materialinį nepriteklių, benamystę ar kraštutinę atskirtį, socialinė integracija, teikiant „Būstas pirmiausia“ paslaugas, kurios sujungia tiesioginio būsto suteikimą ir socialines bei užimtumo paslaugas. .

reklama

Ispanijoje prie ESF veiksmų programos „Castilla y León“ bus pridėta 87 mln. Šie pinigai taip pat padės sunkiai nukentėjusioms įmonėms išvengti darbuotojų atleidimo, ypač turizmo sektoriuje. Galiausiai, reikia lėšų, kad būtų galima saugiai tęsti esminių socialinių paslaugų teikimą ir užtikrinti ugdymo tęstinumą visos pandemijos metu, samdant papildomus darbuotojus.

„REACT-EU“ yra „NextGenerationEU“ ir suteikia 50.6 mlrd. EUR papildomą finansavimą (dabartinėmis kainomis) sanglaudos politikos programoms 2021–2022 m. žalias ir skaitmeninis perėjimas bei tvarus socialinis ir ekonominis atsigavimas.

reklama

Continue Reading
reklama
reklama
reklama

Tendencijos